Matchare. Amanda Lindborg, projektledare på Järfällakompis, säger att det inte brukar bli stelt när folk matchas.

Hon ordnar kompisträffar för nyanlända föräldrar

Är du föräldraledig och känner dig ensam? I juni drar projektet Järfällakompis igång träffar för kommunens småbarnsföräldrar.

  • Publicerad 07:30, 31 maj 2021

Vi är tydliga med att det är ett sätt att hitta en kompis.

Sedan oktober har Järfälla kommun och ideella organisationen Nya Kompisbyrån förenat nyanlända med etablerade Järfällabor i ett projekt de kallar för Järfällakompis, som finansieras av länsstyrelsen.

Men under pandemin har alla träffar tvingats ske digitalt.

– Tanken från början var att allting skulle ske fysiskt och att vi skulle kunna matcha barnfamiljer med varandra. Det blev svårt. Men individmatchingen har fungerat bra, säger Amanda Malmborg, projektledare på Nya Kompisbyrån.

I juni är tanken att barnfamiljer ska börja med fysiska träffar. Under förutsättning att det sker smittsäkert.

Nyanlända ska komma in i samhället

Projektet är ett sätt för nya invånare att lära sig svenska, träffa nya människor och bli del av ett sammanhang.

– I Järfälla har vi haft ett fokus på småbarnsföräldrar och föräldralediga. Det är en målgrupp som är svår att nå över lag. Är man föräldraledig och ny är det lätt att känna sig ensam. I det här projektet hoppas vi att de får träffa personer som visar dem de lokala delarna i Järfälla och hjälper dem att bygga upp egna nätverk.

Algoritm räknar ut

Men hur fungerar det då? Du anmäler dig via organisationens hemsida och får svara på några frågor om dig själv. Du får också välja om du vill matcha med någon som exempelvis har samma könsidentitet eller ålder. För barnfamiljer är barnens ålder också med.

– Sen räknar vår algoritm hur bra du matchar med olika personer. Jag väljer sedan ut en person och bokar in en träff.

Det kan ju vara lite läskigt att prata med någon helt ny, finns det hjälp att få om det blir stelt?

– När det är fysiska träffar så brukar vi ha olika samtalskort. Men de flesta som anmäler sig är benägna att träffa någon så de brukar redan ha en massa ämnen att prata om.

Det finns ingen risk att det blir en dejtingsajt?

– Vi har inte stött på det i Järfällakompis alls och vi är tydliga med att det är ett sätt att hitta en kompis.

I deras ordinarie verksamhet som finns i hela Sverige säger Amanda Malmborg att 70 procent fortsätter att träffas efter första mötet.