Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) bland cisternerna på Loudden. Foto: Stefan Källstigen

Högt och tätt är visionen för Loudden – som skippar oljan

I över 80 år har Loudden varit en oljehamn. Nu ska tusentals bostäder byggas i industriområdet. – Det är viktigt att ett så stort område utnyttjas säger, Joakim Larsson (M).

  • Publicerad 06:10, 20 nov 2019

Grindarna skjuts långsamt åt sidorna och vi får köra in i det enorma industriområdet som började byggas söder om Frihamnen redan 1928.

 Louddens 22 hektar är ett skyddsobjekt som är avstängt för allmänheten av säkerhetsskäl. Foto: Stefan Källstigen

Men nu avvecklas oljeverksamheten de enorma cisternerna klipps sönder en efter en.

En del av Djurgårdsstaden

Efter två år av saneringar ska det sedan byggas ett nytt bostadsområde med minst 4 000 bostäder, kontor, parker, idrottsanläggningar, skolor och förskolor.

– Det är en fortsättning av Norra Djurgårdsstaden och blir en port till Stockholm. Det är viktigt att se till att ett så stort område utnyttjas och att det blir en bra stadsbebyggelse här, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Kan bli högt på platsen

Men frågan är hur Loudden egentligen kommer att se ut om 10-15 år när allt är klart.

2017 satt Moderaterna i opposition och kom då med ett förslag om att det snarare skulle byggas 10 000 bostäder på Loudden och partiet ville dessutom se Sveriges högsta hus i området.

– Vi ville visa att det går att få en tät stadsstruktur med slutna kvarter där man även kunde gå upp på höjden ordentligt i delar av kvarteren, säger Joakim Larsson.

Så här såg Moderaternas förslag för Loudden från 2017 ut. Men frågan är om detta är realistiskt.  Illustration: Utopia

Men problemet är att om man ser ett höghus från till exempel Nationalstadsparken kan bygget hindras av riksintresseskäl. Och Loudden ligger som bekant väldigt nära Djurgården och Gärdet.

Det finns mycket lagstiftning som kan ändras för att underlätta bostadsbyggande. Det är klart att stadsutveckling måste kunna synas från delar man inte bebygger, säger Joakim Larsson (M).

Hur jobbar ni med dessa frågor?

–  Vi lyfter fram det i olika sammanhang, men det är en komplex materia när det är en särskild lagstiftning kring Nationalstadsparken. Alla riksintressen som har lyfts fram och byggts upp kring Stockholm har gjort det svårt att klara av stadsutvecklingen. Vi vill inte ha skyskrapor i innerstan men gärna möjliggöra hög bebyggelse vid våra portar till staden.

Så visionen är inte borta?

– Nej, det är en visionsbild av vad som skulle kunna vara möjligt i ett så här stort område. Våra förvaltningar jobbar med ett realistiskt och genomförbart antal om 4 000 bostäder och så får man utreda vidare om det går att öka på strukturer och volymer.

Men gärna fler än 4 000 bostäder?

– Ja gärna. Och att gå upp på höjden behöver inte betyda att allt blir högt, säger Joakim Larsson.

Runt årsskiftet ska alla oljebolag ha lämnat Loudden. Marken ska sedan saneras i flera år. 2025 väntas första husen vara klara, men ännu finns inte några klubbade detaljplaner.

Byggnaderna har börjat rivas på Loudden – 2025 kan nya kontors- och bostadshus ha byggts i oljehamnen som då har sanerats i många år. Foto: Stefan Källstigen