Grönområdena i området ska bevaras enligt det nya planprogrammet. Foto: arkivbild

Högsätra ska fräschas upp

Planprogrammet för Högsätra har fått grönt ljus i kommunstyrelsen. Uppfräschningen av området har planerats ända sedan 2009.

  • Publicerad 17:33, 7 jun 2018

Högsätra är ett av de områden på Lidingö som staden pekat ut som ett utvecklingsområde. Nu har kommunstyrelsen godkänt ett nytt planprogram för Högsätra som arbetats fram i dialog med de boende.

Några viktiga värden i programmet:

  1. Värna natur- och rekreationsvärden
  2. Bevara uppskattade boendemiljöer
  3. Skapa småskalighet och variation med ny bebyggelse
  4. Stärka och utveckla attraktiva och trygga stråk
  5. Skapa en ny välkomnande entré och fler mötesplatser för både boende och besökare.