Vy från Liljeholmsbron. JM planerar att förvandla Marievik till "förlängning av innerstan och en ny mötesplats för boende och besökare". Foto: JM

Höghusen vid Marievik fortfarande aktuella

Sju höghus och 750 bostäder. Det är vad som planeras vid Marievik. Planerna har fått kritik från flera håll men är fortfarande högaktuella.

  • Publicerad 13:35, 27 apr 2017

2013 presenterades de första planerna på höga hus i Marievik. Totalt rör det sig om sju byggnader i varierande storlek. Det högsta huset skulle bli en skyskrapa på 118 meter.

Ärendet har stött på patrull från flera instanser, bland annat länsstyrelsen som kritiserat projektet för att husen är alldeles för höga. De är bestämda med att all bebyggelse över 79 meter kommer att stoppas då byggnader högre än så kan störa Luftfartsverkets kommunikationer då "planområdet ligger inom skyddsområde för radaranläggning".

Planen är sju höga byggnader i varierande storlek. Foto: JM

Länsstyrelsen stoppar skyskraporna i Marievik

Men planerna är fortfarande aktuella. Byggherren JM:s förslag har omarbetats något men antalet bostäder ska fortfarande vara 750 stycken.

– Ja, planerna är fortfarande aktuella och kommer anpassas, skriver Benny Svärd på JM som är projektledare för Marieviks udde.

Soldyrkare vid Tantobadet har läge att vara bekymrade. Enligt solstudier skulle husen kunna skugga badet. Foto: JM

Stadsbyggnadsexpert sågar nya spejsade planerna för Marievik

Enligt JM är det planerad säljstart av bostäderna efter sommaren.

– Vi har ett bra samarbete med Stockholm stads stadsbyggnadskontor och vi arbetar nu vidare med de synpunkter som framförts av Länsstyrelsen och övriga remissinstanser i samrådet, skriver Benny Svärd.

Byggprojektet kallas Marieviks udde och beskrivs som något klyschigt som en ”förlängning av innerstan och en ny mötesplats för boende och besökare”.