Höga halter av bakterier i vattnet vid Hägernäsbadet

Det är höga halter av bakterien e-coli i vattnet vid Hägernäsbadet. Det visar det senaste vattenprovet. Nu avråds från bad.

  • Publicerad 08:38, 28 jul 2020

Vattenprovet från den 20 juli visar att det är höga halter av e-colibakterier och intestinala enterokocker vid Hägernäsbadet.

Ett nytt prov togs den 24 juli och i väntan på provsvaret avråder Täby kommun från bad vid badplatsen.

Anmärkning tidigare i sommar

Efter ett vattenprov den 29 juni i sommar noterades förhöjda halter av bakterier. Nivåerna var däremot inte så höga att vattnet ansågs otjänligt men fick en anmärkning.

Men nu är nivåerna alltså så höga att vattnet är otjänligt och bad avråds.