Hjorthagens jättegarage har klubbats – klart 2022

1 600 parkeringsplatser ska byggas under jord till 2022 – planerna har nu godkänts.

  • Publicerad 09:37, 2 okt 2018

Vid sitt sammanträde på måndagen klubbade kommunfullmäktige genomförandet av ett stort parkeringshus med utrymme för åtminstone 1 600 bilplatser i Hjorthagen.

Stockholms Stads Parkering AB ska bygga parkeringshuset i ett bergrum som tidigare använts som naftalager i Hjorthagsberget under Hjorthagsparken.

Värtans F03:or – tjejerna som trotsar naturlagen

Investeringskostnaden beräknas till 680 miljoner kronor, men staden räknar med att projektet kommer att ge en långsiktig avkastning. Planen är att parkeringshuset ska stå klart i slutet av 2022.