Spränger. Sprängningarna i Vinsta pågår för fullt. Foto: Mikael Andersson

Hjälp! Hur orolig ska man vara över Förbifartens sprängningar?

Sprängningarna från Förbifarten fortsätter att skapa frågor bland boende. Vi reder ut om du behöver vara orolig för ditt hus eller inte.

  • Publicerad 17:04, 2 nov 2017

Arbetet med förbifarten pågår för fullt och boende i Hässelby har hört av sig till tidningen om att hus på Maltesholmsvägen nu besiktigas. Samtidigt väcker sprängningarna oro bland boende i Solhem. Men hur orolig behöver man vara för sitt hus?

LÄS MER: Tunnelsprängningarna i Vinsta: "Det värsta är över"

Inom 150 meter från sprängningarna besiktigas alla hus 3-6 månader före arbetet når dit. Efteråt görs en slutbesiktning för att kontrollera eventuella skador. Anledningen till avgränsningen på 150 meter är att vibrationerna, som kan orsaka skador på fasad och fönster, inte ska nå längre än så.

– Det finns också något som heter luftstötvåg som är den knall som går genom luften. Den är ofarlig, både för människor och fastigheter, men kan märkas av i ett större område, säger Patrik Hamberg, projektledare för förbifarten i Västerort.

Hur ska man veta om det är vibrationer eller en luftstötvåg man märker av?

– Det är jättesvårt för boende att veta. Därför hänvisar vi till våra kartor där man kan se var vi spränger just nu. Om man blir störd eller är orolig för sin fastighet får man gärna höra av sig till oss, säger Patrik Hamberg.

Trots att luftstötvågorna är ofarliga kan de göra att fönsterrutorna skallrar. Enligt Patrik Hamberg är det sannolikt en luftstötvåg från Lunda eller Johannelund som den senaste tiden nått till Solhem. Men det ska märkas av allt mindre i takt med att de kommer djupare in i berget.

Vad händer om ett hus inte har besiktigats men trots allt blir skadat?

– Om det är vi som har orsakat skadan ska vi ersätta den. Då får man höra av sig och så utreder vi skadan för att se om det finns ett orsakssamband. Men det är klart att det är enklare om vi har gjort en besiktning innan.

I Vinsta pågår sprängningsarbetet på två platser, vid Johannelunds tunnelbana och vid Skattegårdsvägen. Tunnelarbetet rör sig framåt med 5-20 meter i veckan.

Dessutom byggs en arbetstunnel i Lunda som ska användas för att frakta bort bergsmassor.

– Arbetet pågår löpande mot Hässelby gård. I Kälvesta har vi nu passerat flerbostadshusen vid Ullvidevägen och är på väg mot radhus- och villaområden, säger Patrik Hamberg.

Hässelbybor kan också höra smällar från norra Lovön, på andra sidan vattnet från Hässelby strand.

– I vinter, förmodligen innan årsskiftet, kommer vi att börja frakta bergmassor därifrån med båt över till Hässelbysidan, säger Josefine Gröndahl, kommunikatör för Förbifarten.

Uppdateras. Rödmarkeringarna visar hur långt de nått. Kartan uppdateras på trafikverkets hemsida varannan vecka. Foto: Trafikverket

Här finns mer info

Varannan vecka uppdateras kartorna över arbetet på trafikverkets hemsida.

Där kan du även anmäla dig för att få ett sms 30 minuter innan sprängningen görs.

Frågor? Kontakta trafikverkets kundärendeavdelning: tel 0101230400 eller kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se

Hittills har de fått ersätta en skada och ett par utredningar pågår, enligt Patrik Hamberg.

Visa merVisa mindre