Till vänster är byggnaden som kan komma att rivas och byggnaden till höger är det kända "Kollektivhuset". Foto: Stockholm stad samt Wikipedia

Historiskt hus på Kungsholmen kan rivas – politikerna avgör

John Ericssonsgatan på Kungsholmen har flera kända hus. Nu kan ett av de kulturhistoriska 30-talshusen rivas. Fastighetsbolaget anser att byggnaden är i dåligt skick, men boende på gatan och stadsbyggnadskontoret vill att huset står kvar.

  • Publicerad 16:53, 15 jan 2020

30-talsbyggnanden på John Ericssonsgatan 4 är ett grönklassat hus som ligger längs en gata med flera funkishus på Kungsholmen. Fastighetsbolaget som förvaltar huset vill att det rivs då man anser att byggnaden är i dåligt skick. Bolagets bedömning är att en ombyggnation skulle kosta för mycket och har ansökt om att riva huset.

Boende vill bevara huset

Stadsbyggnadskontoret däremot vill bevara huset och har i ett utlåtande till stadsbyggnadsnämnden sagt nej till rivning.

– Vår bedömning är baserad på kulturhistoriska aspekter, att huset har historiskt värde. Fastigheten ligger även vägg i vägg med Markeliushuset, ett hus som är blåklassat, säger bygglovshandläggare Mansour Baghchesara, som har ärendet på sitt bord.

Så här ser byggnaden ut som kan komma att rivas.

Även de som bor i området vill ha kvar huset. De anser att rivningen kan förstöra eller skada de grönklassade och blåklassade byggnaderna på gatan och även Stockholms stadsbild. De oroas även för att en rivning kan skada det kända Markeliushuset, även i folkmun kallad Kollektivhuset.

– Att riva den aktuella byggnaden skulle innebära att en väsentlig del av kvarterets bebyggelsestruktur skulle gå förlorad, säger Mansour Baghchesara.

Markeliushuset, även i folkmun kallad Kollektivhuset.

Beslut fattas snart

Frågan avgörs politiskt i stadsbyggnadsnämnden i slutet av januari.

Markeliushuset som ligger på gatan har ritats av arkitekt Sven Markelius och är ett så kallat statligt byggnadsminne. Det vilket innebär att huset är skyddat från rivning för all tid framöver. Huset stod klart 1935 var det ett socialdemokratiskt experiment i samboende.

Mitt i har sökt Lärarförbundet för en kommentar.

Fakta

Klassificering av kulturhistoriska byggnader

Stadsmuseets form för kulturhistorisk värdering som används vid den kulturhistoriska klassificeringen bygger på en metod som Riksantikvarieämbetet utarbetat.

Den omfattar så kallade dokumentvärden och upplevelsevärden. I det så kallade dokumentvärdet ingår traditionella historiska egenskaper som en byggnad kan ha.

Det kan vara byggnadshistoriskt värde, arkitekturhistoriskt värde, samhällshistoriskt värde, socialhistoriskt värde, personhistoriskt värde och teknikhistoriskt värde.

En byggnads upplevelsevärden omfattas av egenskaper som konstnärligt värde, patina, miljöskapande värde, identitetsvärde, kontinuitetsvärde, traditionsvärde och symbolvärde.

Det finns tre olika klasser av klassificering. Blå, som är den högsta, grön som är mellan och gul som är den lägsta nivån.

Fastigheter kan också vara gråmarkerade, när de inte passar in i någon av kategorierna. Dock kan vissa gråmarkerade byggnader ha ett väldigt högt historiskt värde men Stadsmuseet har ännu inte tagit ställning till det.

Källa: Stadsmuseet
Visa merVisa mindre