Från Cox's Bazar i Bangladesh, ett av världens största flyktingläger. Foto: Rohingyatography

Historiens folkmord – dokumenterat av Botkyrkabor

Vad föranledde historiens folkmord och brott mot mänskligheten, och vad ska vi göra för att inte hamna där igen? Det är centrala frågor för Mångkulturellt centrums nya utställning, Vi är ju grannar, som visas till den sista september nästa år.

  • Publicerad 05:28, 27 okt 2021

På Mångkulturellt centrum (MKC) i Fittja pågår just nu utställningen "Vi är ju grannar" som handlar om folkmord och brott mot mänskligheten. Genom berättelser om upplevelser av Botkyrkabor kan man visa på den allra yttersta konsekvensen av särskiljande av människor, menar Leif Magnusson, verksamhetschef på MKC.

– Samhällsklimatet i dag präglas tyvärr för mycket av ett vi och dem, och det hoppas vi kunna sätta i ett sammanhang med den här utställningen.

Leif Magnusson menar att alla konflikter genom historien som har resulterat i ett folkmord har föregåtts av olika steg i samhällsutvecklingen. Gemensamt för dem alla är att det började med ett tankesätt kring ett vi och ett dem.

– Och det är där vi är i Sverige i dag. Då är det viktigt att inte slarva med hur vi pratar med och förstår varandra, för att vi inte ska ta fler steg mot en sådan samhällsförändring. Det här är något som jag tror att varje individ behöver påminna sig själv om.

Öppet för deltagande

Utställningen går att ta del av fram till den sista september nästa år, och tar sig uttryck i ljud, text och konst.

Ändå är den inte färdig, menar Magnusson. MKC efterlyser ständigt nya berättelser att berika utställningen med.

– Vi samlar berättelser under hela den här tiden. Så känner man att man vill vara med och berätta om det här kan man kontakta oss så tar vi emot berättelsen. Målet är att bygga ett arkiv kring de här historierna, säger han.

Fri entré.