Silverskatter från vikingatiden och strategisk by för försvaret av Birka. Vårby har en lång och händelserik historia som syns i ortsnamnen. På bilden till vänster Olle Magnusson, ordförande i Vårby-Fittja hembygdsförening. Foto: Claudio Britos/Holger Ellgaard/Huddinge Hembygdsförening

Historielösheten börjar och slutar i Vårby

Vårby – Stockholms vagga. Ortens tusenåriga historia spänner över vikingaäventyr i Mellanöstern, vargskräck och ölbryggeri. Nu ska ett nytt Hammarby sjöstad byggas i Vårby. Men vilken historia får ta plats i områdets nya namn?

  • Publicerad 13:26, 18 maj 2018

När vakterna fick syn på fienden tändes vårdkasar på bergen runt Vårby. Tänk Pippin som klättrar upp i tornet i Minas Tirith för att kalla på Rohans ryttare under Mordors attack av Gondor.

Hagavik, Vårby bryggor, Vårby udde eller Vårby källa? Namnförslagen är många när Huddinge kommun ska namnge den största satsningen på Vårby sedan miljonprogrammet: Ett Hammarby sjöstad på Spendrupsbryggeriets tomt.

Men under ytan på namnarbetet bubblar konflikter. Varje namn bär på en historia som riskerar att gå förlorad.

Det hela började på ett par uddar i skärgården för 4500 år sedan.

– På den tiden var havsnivån så hög att Vårby var skärgård och bergen var uddar. De som bodde här kallades för uddingar. Därifrån kommer namnet Huddinge, berättar Helene Müller från Vårby-Fittja hembygdsförening.

Vårby, eller Wardby som det kallades i skrifter 1381, hade under vikingatiden en strategisk betydelse i försvaret av Birkas handel. Så viktig att orten fick namnet ”Vardh by”. Vakternas by.

– Vårby var den yttre strategiska försvarslinjen ut mot det öppna havet.

När vakterna fick syn på fienden tändes vårdkasar på bergen runt Vårby. Tänk Pippin som klättrar upp i tornet i Minas Tirith för att kalla på Rohans ryttare under Mordors attack av Gondor.

Vårbys historia är minst lika häftig som Sagan om ringen. Vikingarna seglade genom Vårby ner till Miklagård, vikingarnas namn för Konstantinopel – staden som vi idag känner som Istanbul.

– De stora vikingabåtarna som tog sig ner till dagens Turkiet gick på vatten som idag är Tullingesjön och Albysjön, säger Helene Müller.

Ibland skriver HuddingeDirekt artiklar om Masmo. Ibland om Vårby haga. Ibland om Vårby. Men vi talar om samma område. En plats, flera namn. Förvirringen är total. Åsikterna går isär och kommunen har svårt att bestämma sig. Journalister spär på förvirringen.

​Allt började 1973 då tunnelbanans Botkyrkagren invigdes genom Masmoberget. Vårberg, Vårby gård och Vårby haga var för lika tyckte SL, som var rädda att förvirrade resenärer skulle kliva av på fel station. Så stationen döptes till Masmo, efter namnet på berget.

Men det riktiga namnet på bostadsområdet är Vårby haga, enligt Helene Müller. Haga var en egen gård med två hästar och sex oxar. Ja, det var mycket för en gård på 1300-talet.

– Masmo var aldrig någon gård. Men ett torp under gården Haga, som fick namnet efter berget där det låg.

Mas betyder egentligen varg. Mo granskog. Masmo betyder ungefär tät granskog där vargen är.

– Förr fick man inte ropa efter varg, så man sa Mas. Här gick mycket varg bara för 150 år sedan, berättar Helene Müller.

Det avlånga bostadshuset som slingrar sig nedanför Masmoberget, Ormen Långe, byggdes redan på 60-talet innan tunnelbanan.

– På den tiden låg Vårby centrum i Vårby haga. Vårby gård var ju inte byggt.

1963 invigdes Sveriges första stormarknad här: OBS Vårby. Konceptet ”allt under ett tak” hade studerats noga och importerades från USA. Här kunde du köpa allt – till och med ett litet propellerflygplan.

15 procent billigare varor fick stockholmarna att svika sina lokala småcentrum och ta bilen till Vårby. De små lokala centrumen runt om i Sverige började utarmas i takt med att det modernistiska bilsamhällets stormarknader spred sig från Vårby haga. Eller Masmo, som idag saknar både stormarknad, bank, post och matbutik.

På andra sidan motorvägen, som snart ska bli Förbifart Stockholm med stora av och påfarter, ligger Spendrups nerlagda fabrik. Eller Wårby bryggeri som det hette innan Spendrups tid. Hälsobrunnen Wårby källa inrättades redan 1709.

Nu ska fabriken omvandlas till ett nytt bostadsområde mellan Vårby gård och Masmo. En sjöstad med 2000 bostäder, alldeles intill Mälaren. Och Förbifarten.

Så vad ska den nya stadsdelen heta? Vårby bryggor kanske? Det är vad exploatören som ska bygga området, Magnolia, propsar på.

Wårby källa. Spendrups gamla bryggeri ska byggas om till en sjönära stadsdel. Foto: foto: Sara Ringström

I politikernas visioner är området på väg tillbaka till sin begynnelse. Då gick hela området in under Vårby gård med jordbruk, torp och drängar. Nu vill de få hela området – från sjöstad och villor till miljonprogram – att lyfta under det gemensamma namnet: Vårby.

Men nej! skriker då Lantmäteriet. Det är både ”märkligt” och ”olämpligt”, skriver de i ett yttrande. För det första är det konstigt att det står i plural, tycker myndigheten. För det andra brukar ”brygga” inte ingå i ortsnamn, utan snarare i namn på faktiska bryggor och båtplatser.

Vårby källa? Det har ju en tydlig historisk förankring. Hälsobrunnen har varit avgörande för verksamheterna på platsen i flera hundra år. Det bevarade brunnshuset från 1700-talet är klassat som fornminne.

Nej! skriker Lantmäteriet igen. Praxis talar emot att använda samma namn som ett närliggande fornminne.

Okej, men Vårby udde då? Här är både Lantmäteriet och Huddinge kommun överens. Det blir ett bra namn. Det anspelar ju på Huddinges första kända bosättare, uddingarna.

Nej! ”Historieförvanskning”, skriker Olle Magnusson, ordförande i Vårby-Fittja hembygdsförening.

– Det är fel att påstå att Uddingarna bodde på den udden. Det gjorde de inte. Uddingarna var ju de som bodde i byn som sedan blev Vårby gård. Det är 1000 meter ifrån bryggeriet, säger han.

– Dessutom går det inflation på namn som Vårby udde, Slagsta strand och Nacka strand. Det är ju kommersiellt anpassat, man ska tycka att det är mysigt att bo på en strand eller en udde.

Foto: Claudio Britos

Han förespråkar istället Vårby källa, som han menar har varit namnet på platsen längre än vad det har varit namnet på ett fornminne.

Men Olle, liksom Lantmäteriet och natur- och byggnadsförvaltningen, påpekar samtidigt att det här området kanske egentligen borde heta någonting med förledet ”Haga” istället för ”Vårby”. Tekniskt sett ligger ju faktiskt bryggeriet i området Haga.

Så kanske Hagaudd eller Hagavik?

Nej! skriker Huddinges politiker. De har stora planer för det nya området, som med sin sjöstadsattraktivitet ska dra upp ryktet för hela Vårby.

– Vårbystranden ligger precis intill området och vi vill hellre knyta ihop hela Vårby än dela upp det i delar, säger Malin Danielsson (L), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

I politikernas visioner är området på väg tillbaka till sin begynnelse. Då gick hela området in under Vårby gård med jordbruk, torp och drängar. Nu vill de få hela området – från sjöstad och villor till miljonprogram – att lyfta under det gemensamma namnet: Vårby. 

Varför spelar valet av ett nytt ortsnamn så stor roll? Vi ställer frågan till Olle Magnusson.

– Om ingenting annat finns kvar av historien så borde åtminstone namnen finnas kvar för att berätta om ett samhälles bakgrund och framväxt. Det här beslutas ju officiellt och sen varar det för evigt, säger han och tillägger snabbt:

– Eller kanske inte för evigt.

Vårbys skogar tar oss på en resa vid sidan av flödet