De mobila ordningsvakterna kör runt mellan områdena de har i uppgift att bevaka. Foto: Daniel Díaz

Het debatt innan vakterna kom på plats

I början av 2018 beslöt det rödgröna styret att satsa 20 miljoner kronor på mobila ordningsvakter. Beslutet föregicks av hård politisk debatt.

  • Publicerad 13:24, 19 okt 2018

Det är brist på poliser i Stockholm. Samtidigt skapar stök och brottslighet otrygghet i många förortscentrum.

Det är bakgrunden de mobila ordningsvakterna. Debatten om dem var länge het. Allianspartierna, då i opposition, argumenterade hårt för kommunala ordningsvakter men mötte motstånd från det rödgröna majoriteten. Det är inte stadens uppgift att täcka upp för den statliga Polismyndigheten, löd argumentet. Motståndarna poängterade att det är Polisens uppgift att upprätthålla lag och ordning, och att stå för kostnaderna.

Mobila ordningsvakter stör knarkhandeln

Men i början av 2018 svängde det rödgröna styret i Stockholm. Då presenterades en satsning på mobila ordningsvakter, för 20 miljoner kronor.

Uppdraget gick till Nokas. 18 av deras vakter kör nu runt i staden, kl 12–23 alla dagar i veckan. Deras insats ska vara ett komplement till Polisen. De har rätt att gripa, avvisa och omhänderta personer men lägger framför allt fokus på förebyggande arbete.

– Vi är Polisens bästa kompis kan man säga, och samarbetar tätt med dem, säger Tom Otter, Nokas chef för projektet med mobila ordningsvakter.

Med sig i bilarna har de bland annat sjukvårdsväskor, hjärtstartare, filtar och brandsläckare. I bältena bär de överfallslarm, ficklampa, multiverktyg och en teleskopbatong. Den sistnämnda ska bara användas i absoluta nödfall, säger Tom Otter.

– Vi är den nya generationens ordningsvakter, med bra värderingar. Vid anställningsintervjuer ställer jag alltid frågan om personen vill vara med och ändra bilden av ordningsvakter. Det är ett krav.

Projektet pågår året ut och ska sedan utvärderas.

Mobila ordningsvakter stör droghandel och missbruk