En ny fritidsgård planeras på Kvarnholmsvägen Foto: arkivbild

Henriksdals fritidsgård flyttar till ny lokal

Fritidsnämnden har beslutat att Henriksdals fritidsgård ska flytta till en ny lokal 2018. Samtidigt drar politikerna ned på pengarna till fritidsgården under 2017, med 300 000 kronor.

  • Publicerad 11:24, 7 jun 2017

Nacka kommun hyr i dag en lokal för fritidsgårdsverksamheten på Henriksdalsringen.

Enligt kommunen har antalet besökare på fritidsgården under en längre tid varit lågt. Ungdomar som inte bor på Henriksdalsberget har uttryckt att den nuvarande placeringen gör det svårare för dem att delta i fritidsgårdens verksamhet.

En ny fritidsgårdslokal planeras nu vid Kvarnholsmvägen. Det kommer enligt nämnden att göra fritidsgården tillgänglig för fler.

Samtidigt beslutar fritidsnämnden att minska det ekonomiska anslaget till fritidsgården, med 300 000 kronor för 2017, detta efter att fritidsgården håller öppet med en kväll mindre per vecka än tidigare.

Politikerna i nämnden vara ense om att flytta fritidsgården men Socialdemokraterna tyckte att en ny fritidsgård egentligen borde ha placerats i området där den nuvarande fritidsgården ligger, flyttplanerna bygger enligt S på en gammal utredning. S sa nej till att minska det ekonomiska anslaget.

Majoriteten av nämndens politiker klubbade igenom såväl en flytt av fritidsgården som minskat ekonomiskt anslag.