47 DAGAR. Så lång tid tog det innan det första hemtjänstbesöket genomfördes. Då hittades kvinnan död. Foto: Mostphotos

Hemtjänsten uteblev – kvinna hittades död efter 47 dagar

En kvinna bosatt i Haninge kommun hade beviljats över 15 timmar hemtjänst i veckan, men någon hjälp kom inte. Efter 47 dagar hittades hon död i sitt hem.

  • Publicerad 07:38, 22 apr 2022

Efter att ha varit inskriven på ett behandlingshem sökte kvinnan hemtjänst från 21 december 2021, det datum hon blev utskriven och fick komma hem igen. Ansökan beviljades och meddelades till den kommunala utföraren som noterade det som ett verkställt beslut.

Det innebar att kvinnan skulle få 15 timmar och 15 minuter hemtjänst varje vecka, bland annat bestående av städning, inköp och kroppsvård.

Men hemtjänsten uteblev.

Detta uppdagas i början av februari i år i samband med en administrativ kontroll av fakturaavvikelser. Den 8 februari, 47 dagar efter kvinnans hemkomst, besökte därför hemtjänstpersonal kvinnans bostad och fann henne avliden.

När kvinnan ska ha dött är oklart, men hon ska ha haft tillgång till ett fungerande trygghetslarm, men det hade inte använts. Tidigare bedömning pekar även på att kvinnan varit talbar och haft förmåga att kontakta myndigheter, sjukvård och SOS-alarm.

På grund av sekretess meddelas inte kvinnans dödsorsak.

Bedöms inte ha orsakat dödsfallet

Allt detta framkommer i lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som Haninge kommun har lämnat in på grund av den uteblivna hemtjänsten.

I anmälan står det att hemtjänst aldrig inleddes då medarbetaren hos den kommunala utföraren väntade på ytterligare bekräftelse på när kvinnan skulle komma hem från behandlingshemmet.

I kommunens anmälan, signerad av social- och äldredirektör Siw Lidestål, framgår att man inte bedömer att de uteblivna hemtjänstinsatserna ska ha orsakat dödsfallet.

– Sannolikt var inte personen död under lång tid vid upptäckten. Av det vi har fått fram finns inget som tyder på att just hemtjänstens utevaro är något som förorsakat dödsfallet. Men nu får Ivo göra en slutlig bedömning, säger Siw Lidestål.

Däremot ser de det som ett allvarligt missförhållande att beviljade insatser inte fullgörs, därav anmälan till Ivo.

– Det är allvarligt eftersom det har skett en brist i kontakt mellan biståndshandläggare och hemtjänstenheten. Man har litat på att den andra ska säga till när det är dags att sätta igång insatsen. Där skedde det en jätteallvarlig brist, sådant får inte hända, säger Siw Lidestål.

För att förhindra liknande händelser har kommunen klarlagt rutiner och ansvar samt infört dubbelkontroll av mottagna beställningar.

Hur känns det för dig, som chef för ansvarig förvaltning, att detta har skett?

– Fruktansvärt, framför allt för den hemtjänstpersonal – den chef – som var ansvarig på den enheten som har tagit det här väldigt hårt. Det här är inget som får hända eller brukar hända. Oavsett vad som har orsakat vad, det här är allvarligt och upprörande.

Död man hittad i lägenhet – kan ha legat över två år