Foto: Anna Z Ek

Hemtjänsten fortsätter gå back – men ljusning skymtas

Den kommunala hemtjänsten har brottats med ekonomiska problem. Även i år går verksamheten back – med 10 miljoner. Men underskotten minskar och nästa år ser det ut att bli ett nollresultat.

  • Publicerad 16:28, 24 nov 2021

Det har gått ett år sedan vård- och omsorgsnämnden den 26 november 2020 på ett extrainsatt möte beslutade att lägga ner den kommunala hemtjänsten.

Beslutet fattades med minsta möjliga marginal. Koalitionen med sina 6 röster röstade för förslaget medan oppositionen – inklusive Sverigedemokraterna – röstade emot med sina 6 röster. Ordförande Karl Henrikssons (KD) utslagsröst avgjorde då frågan.

Oppositionen överklagade beslutet och fick rätt. Förvaltningsrätten slog i sin dom fast att beslutet att lägga ner den kommunala hemtjänsten var olagligt. Anledningen var att det handlar om en fråga som dels är av större vikt, dels av principiell karaktär, och därför ska avgöras av kommunfullmäktige.

Kommunen valde att inte överklaga beslutet. Det blev inte heller någon fråga för fullmäktige. Eftersom SD röstat emot förslaget skulle den borgerliga koalitionen inte få igenom sitt förslag i fullmäktige.

Protester. Hemtjänstpersonal protesterade mot beslutet utanför kommunhuset förra hösten. Foto: Pernilla Fagerström

Uppe på fullmäktige igen

Frågan var dock åter uppe på fullmäktige i förra veckan. Den rödgröna oppositionen – S, V och MP – har i en motion föreslagit att fullmäktige ska besluta att Huddinge ska ha en hemtjänst i kommunal regi.

Motionen avslogs dock, eftersom SD valde att lägga ner sina röster.

– Frågan är utagerad. Koalitionen har dragit tillbaka det där förslaget eftersom de visste att vi skulle rösta mot en nedläggning. Det är fullständigt onödigt att belasta fullmäktige med en sådan motion, säger Arnold Boström (SD).

Oppositionsrådet Sara Heelge Vikmång (S) delar inte den bilden.

– Med tanke på att man ville lägga ner hemtjänsten för ett år sedan ville vi att kommunfullmäktige skulle uttala att vi ska ha en kommunal hemtjänst. I mål och budget finns det tydliga formuleringar kring att verksamheter som inte klarar sin ekonomi ska konkurrensutsättas eller läggas ner, det är oroande, säger hon.

Mer pengar till hemtjänsten

Orsaken till att den styrande koalitionen ville lägga ner hemtjänsten var att verksamheten har haft ett underskott på sammanlagt 150 miljoner kronor de senaste fem åren. Som Mitt i Huddinge tidigare berättat ser ekonomin nu ljusare ut.

Minskat underskott för hemtjänsten

Hemtjänsten har arbetat med att effektivisera schemaläggning och geografiska slingor för personalen. Samtidigt höjdes ersättningen till hemtjänsten med 2,5 procent 2021.

– Ekonomin ser betydligt bättre ut, även om det fortfarande är ett underskott. Prognosen är ett underskott på 10 miljoner i år, men de senaste månaderna är vi nästan på noll och förhoppningen är att vi når ett nollresultat nästa år, säger Karl Henriksson (KD).

Så här ett år senare; var det fel att besluta att lägga ner den kommunala hemtjänsten?

– Det var ett klokt beslut utifrån den kunskap vi hade då. Om vi inte hade varit så oerhört tydliga med att det var oacceptabelt med de här underskotten är frågan om vi skulle ha fått den förändring som vi fått i verksamheten. Men jag är glad att vi ser ut att få ett nollresultat nästa år.