Klirr. Ersättningen för hemtjänsten höjs 2022. Pengarna kommer från statsbidragen som är öronmärkta för äldreomsorgen. Foto: Anna Z Ek

Hemtjänsten får mer pengar i år

Hemtjänstersättningen höjs med 4,2 procent i år. Det är de riktade statsbidragen till äldreomsorgen som möjliggör höjningen.

  • Publicerad 07:00, 13 jan 2022

I år kommer hemtjänstpengen att höjas till 533 kronor i timmen, en ökning med 32 kronor eller 4,2 procent. Enligt kommunen har pris- och löneökningstakten inom omsorgsområdet stigit med 1,5 procent, vilket innebär att det är ett tillskott med 2,7 procent.

– Vi hade räknat med att kunna göra en höjning på två procent, men sedan såg vi att vi hade mer resurser inom vård- och omsorgsnämnden som vi kunde använda. Vi använder pengarna på det sätt som vi tycker är klokast, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Även ersättningen för särskilt boende och vård i hemmet inom funktionshinderområdet höjs i år.

Statsbidrag som permanentas

Pengarna kommer från statsbidragen som öronmärkts för äldreomsorgen.

– Just de här statsbidragen gäller för hela budgetperioden 2022-2024. Sedan går de in i de generella statsbidragen. Vi räknar med att det är pengar som vi kommer att ha för all framtid, annars hade vi inte vågat använda dem så här. Då hade vi använt dem till olika projekt, men nu blir det mer långsiktigt, säger Karl Henriksson.

Vad kommer det att göra för skillnad för de äldre att hemtjänsten får mer pengar?

– Ett av de viktiga målen för året som ligger framför oss är att det ska fungera bättre med en kontaktperson som är ansvarig för respektive kund. Sedan ersätts vissa moment på en högre nivå i och med det här beslutet, som till exempel högre ersättning för matlådor.

Däremot kommer inte ersättningssystemet som används i Huddinge, där ersättning utgår för utförd tid, att ändras. Systemet har kritiserats av hemtjänstpersonal, som anser att den beräknade tidsåtgången är för snålt tilltagen.

Hemtjänstpersonalen: Vi jagar minuter

Målet är nollresultat i år

Den kommunala hemtjänsten i Huddinge har länge dragits med dålig ekonomi och stora underskott. Det var anledningen till att den borgerliga koalitionen ville lägga ner den kommunala hemtjänsten 2020.

Huddinge lägger ner kommunala hemtjänsten

Har ersättningen varit för låg tidigare?

– Nej, det skulle jag inte säga. 2018 såg vi att vi låg i lägsta laget, men då gjordes en stor höjning till 2019.

Ersättningen höjdes med 2,5 procent 2021 och även om ekonomin för den kommunala hemtjänsten ser allt ljusare ut blev det ändå ett underskott för 2021. Enligt prognosen kommer det bli ett nollresultat för 2022.

Turerna kring hemtjänsten

I november 2020 ville den borgerliga koalitionen lägga ner den kommunala hemtjänsten på grund av att verksamheten gått med stora udnerskott i flera år.

Beslutet som togs i vård- och omsrogsnämnden överklagades och förvaltningsrätten slog fast att beslutet var olagligt. Rätten menade att sådant beslut skulle ha fattats av kommunfullmäktige.

Ärendet togs aldrig upp i fullmäktige och den kommunala hemtjänsten är kvar. 2022 räknar man med att verksamheten ska ha en budget i balams.

Kommunerna har fått stora statsbidrag som är öronmärkta för äldreomsorgen. 56 procent av den totala befolkningsökningen i Sverige de kommande 10 åren beräknas vara inom åldersgruppen 80 år eller äldre.

Visa merVisa mindre