Hemtjänstbolaget får till 31 maj respektive 31 oktober på sig att åtgärda de olika bristerna, annars får bolaget inte längre bedriva hemtjänst i Nacka. Foto: Mostphotos

Hemtjänstbolag i Nacka får varning

Ett hemtjänstbolag varnas av Nacka kommun efter att flera brister upptäckts. Bland annat brister personalens utbildningsnivå och bolagets felrapporteringsrutiner.

  • Publicerad 11:53, 12 maj 2016

Hemtjänstbolaget har till 31 maj på sig att åtgärda bristerna när det gäller rapportering av avvikelser, och till 31 oktober att åtgärda utbildningsnivån

Kvarstår bristerna efter dessa båda datum kan bolaget bli av med sin auktorisation.

”Bristerna är av sådan karaktär att NN (bolagets namn) har förutsättningar att åtgärda dem på ett snabbt och bra sätt och det finns i dagsläget ingenting som tyder på att några hemtjänstkunder kommit till skada”, skriver Monica Brohede Tellström (L), ordförande i äldrenämnden i ett mejl till Mitt i.

Enligt Nacka kommuns hemsida finns 40 hemtjänstutförare i Nacka.