Hemtjänstbolag flyr från Järfälla

Först HSB Omsorg. Nu Aleris. Två hemtjänstföretag har på kort tid sagt upp sina avtal med kommunen. Orsaken: För dåligt betalt.

  • Publicerad 19:26, 20 jan 2013

I dag erbjuder 21 företag hemtjänst i Järfälla. Två av dem, Aleris och HSB Omsorg, har på kort tid sagt upp sina avtal med kommunen. Bolagen tycker att pengarna de får från kommunen inte räcker till.

Socialnämnden har för 2013 höjt ersättningen till hemtjänstföretagen, från 312 till 320 kronor i timmen, en höjning som enligt nämndens ordförande Björn Falkeblad (M) ligger i nivå med den generella prisutvecklingen.

Han har delvis förståelse för att två hemtjänstföretag ändå hoppar av.

– Om de inte har kostnadstäckning, då förstår jag att de gör så. Samtidigt finns det andra som har täckning för sina kostnader.

Björn Falkeblad påpekar att det är upp till hemtjänstföretagen själva att bestämma om de vill vara med eller inte och bedriva hemtjänst i Järfälla. Men han beklagar om enskilda personer som har hemtjänst kommer i kläm som följd.

Marie Weckström, äldreomsorgschef i Järfälla kommun, säger att det kommit reaktioner från äldre. Tillsammans har de två företagen erbjudit hemtjänst till 176 personer över 65 år.

– Det blir alltid reaktioner från kunder, de vill behålla sin utförare och vill också veta varför de lämnar Järfälla, säger Marie Weckström.

Hon tror inte att kommunen har några problem att ersätta de avhoppade företagen.

– Det är ett antal företag som vill komma in och bedriva hemtjänst i Järfälla.

Karin Thalén, vd på HSB Omsorg, säger att företaget hade begärt 380 kronor i timmen. Med den aktuella ersättningen kan företaget inte hålla den kvalitet som behövs, säger hon.

På Aleris säger vd Ann-Marie Svensson detsamma:

– Det handlar inte om enkronor utan om tior som måste till.

Det blir alltid reaktioner från kunder.Marie Weckström äldreomsorgschef