Birgitta Zelezny Ulvered är biträdande verksamhetschef för Botkyrkas grundskolor. Foto: Mitt/privat

Hemmasittarna allt färre i Botkyrka

Hemmasittarna i Botkyrka har minskat. Nu finns 21 elever med väldigt stor frånvaro i skolan. Det är hälften jämfört med för ett par år sedan. – Vi tror att det beror på att vi har ett gott samarbete med socialtjänsten, säger Birgitta Zelezny Ulvered, biträdande verksamhetschef på grundskolan i Botkyrka.

  • Publicerad 12:12, 9 maj 2018

Hemmasittarna i Botkyrka har minskat. Nu finns 21 elever med väldigt stor frånvaro från de kommunala skolorna. Det är hälften jämfört med för ett par år sedan.

Hennes dotter är 6 år – och utbränd

– Vi tror att det beror på att vi har ett gott samarbete med socialtjänsten, säger Birgitta Zelezny Ulvered, biträdande verksamhetschef på grundskolan i Botkyrka.

Viktigt behålla kontakt

Botkyrka kommun har ett skolnärvaroteam som jobbar med att få tillbaka elever till skolan, om de varit borta mycket.

– Det är viktigt med tidiga insatser. Som att vi skapar en dialog med hemmet och gör anpassningar för eleven. Eleven och familjens motivation är viktig och att vi inte släpper kontakten med eleven, säger Birgitta Zelezny Ulvered.

Fler hemma med ångest

Psykisk ohälsa, dålig dygnsrytm och låg studiemotivation är några av orsakerna till att barn blir hemmasittare. Allt fler elever med hög frånvaro har också ångest.

– Den gruppen ökar, säger hon.

Birgitta Zelezny Ulvered säger att elever som har autism, eller andra neuropsykiastriska diagnoser,   ofta kan behöva hjälp att klara av sociala sammahang i skolan, som raster, eller hjälp att tolka scheman.

Föredrar vanliga klasser

Hon berättar också att Botkyrka kommun utgår från att så många elever som möjligt ska gå i vanliga klasser, i stället för att direkt låta barn med till exempel autism gå i en särskild resursklass.

– Forskningen säger att särskilda klasser riskerar att sortera ut barn, och att de förblir i utanförskap. Därför är det viktigt att vi har en bra skola för alla barn.