Hemmajobb. Även hemmajobbande chefer på staden fick vaccin. Foto: Hanna Lilja

Hemmajobbande chefer fick vaccin

När stadens vård- och omsorgspersonal fick covid-vaccin tidigare i våras fick även chefer som jobbade hemma erbjudande om vaccin. – I dagsläget har vi noll smittade i vår verksamheter, säger förvaltningschefen.

  • Publicerad 05:30, 29 mar 2021

Mitt i Lidingö har tagit del av ett meddelande till medarbetare på omsorgs- och socialförvaltningen där de erbjuds vaccin mot covid19.

Vaccineringen skedde i slutet på januari i fas 1, där först och främst äldre på omsorgsboenden och andra särskilda boenden fick vaccin. I gruppen ingick även vårdpersonal.

Jobbade hemma

På Lidingö var det dock inte bara personal som jobbar nära de boende som fick erbjudandet. Utan även kökspersonal, chefer och administrativ personal. Enligt säker källa handlar det bland annat om personal som uteslutande jobbar hemma.

Stefan Heinebäck, förvaltningschef menar att detta följer Regionens direktiv för vaccinering. Allt handlar om att hindra smitta att komma in på äldreboenden.

I fas 1 ingår förutom vårdpersonalen även yrkesgrupper som angränsar till Folkhälsomyndighetens prioriteringsgrupper. Här måste en bedömning göras.

– I direktiven finns utrymme för individuella bedömningar och våra bedömningar har som utgångspunkt att de som regelbundet har rört sig ute på våra boenden också ska erbjudas vaccination, säger Stefan Heinebäck.

Men här har det handlat om folk som jobbar hemma. Behöver de vaccin?

– Enligt direktivet är det de medarbetare som behöver kunna vara på plats som ska ha fått erbjudande om vaccin. Vi har nu en situation på våra äldreboenden som snabbt har förändrats i positiv riktning. I dagsläget har vi noll smittade och noll misstänkt smittade i våra verksamheter i staden.

Har du själv fått erbjudande om vaccin?

– Jag har själv inte fått erbjudande och inte heller tagit emot vaccin mot covid19. Jag väntar på min tur enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.