Färre är hemlösa i Haninge. Foto: Mostphotos

Hemlösheten minskar i kommunen

Människor som lever utan någon form av bostad har minskat i kommunen sedan 2019. Arbetet forsätter dock för att fortsätta den positiva trenden. – Vi är glada över resultatet, säger tillförordnad biträdande social- och äldredirektör Maria Porshage.

  • Publicerad 11:23, 15 jul 2022

Under november 2021 genomförde kommunen en kartläggning över hemlösheten i Haninge. Nu har resultatet kommit som visar på en minskning med 4,5 procent sedan den första mätningen gjordes för tre år sedan.

– Vi har jobbat med det här systematiskt och det handlar om att kunna fånga upp dessa personer, säger Maria Porshage.

Antalet hemlösa beräknades till 562 personer. För personer över 65 år har det skett en halvering sedan 2019. Trots en halvering vill Maria Porshage vara försiktig med att spekulera varför resultatet visar på en positiv effekt.

– Vi har jobbat för att förstärka samverkan. Sedan är vi är försiktiga med att spekulera kring varför halveringen har skett.

Tagit fram strategier

Den största minskningen gäller framförallt för personer i akut hemlöshet eller personer på stödboende som inte har en ny bostad ordnad inför utflyttning.

Under de senaste två åren har kommunen arbetat med att minska hemlösheten bland annat genom riktlinjer för bostadsförsörjning, förtydliga rutiner för att motverka vräkning. Samt att arbeta för att motverka hyresskulder hos unga vuxna.

Kan finnas ett mörkertal

Trots det positiva resultatet finns det fortfarande utmaningar för att minska hemlösheten överlag, men också minska antalet personer som behöver stöd för att klara av ett eget boende. Samtidigt är det inte en homogen grupp som saknar boende. Det kan till exempel handla om pensionärer eller personer som lever med psykisk ohälsa. Där behövs också fler infallsvinklar för att lösa problemet för de olika grupperna.

– Det kan handla om boendestöd eller söka upp människor som inte söker stödet. Där kan det finnas ett mörkertal.

Måste finnas fler bostäder

Maria Porshage nämner också att det måste finnas fler bostäder och att utveckla bättre strategier för att bibehålla resultatet i framtida kartläggningar.

– För oss handlar det om att stärka de olika målgrupperna att komma ut på arbetsmarknaden.

Siffror på hur hemlösheten ser ut i Haninge kommun ska i framtiden visas regelbundet.

Om den positiva utvecklingen fortsätter får vi se när nästa rapport släpps om två års tid.

Maria Porshage, tf biträdande social- och äldredirektör Haninge kommun Foto: Pressfoto

Hemlöshet i Haninge

Antal hemlösa: 562 personer

Målgrupp: Gäller för personer över 18 år

Källa: Haninge kommuns kartläggningsrapport över hemlöshet november 2021.

Visa merVisa mindre