Hemförlossningar kan komma att ingå i vårdvalet, enligt Tobias Nässén (M). Foto: Mostphotos

Hemförlossningar stoppas – inte tillräckligt patientsäkra

Region Stockholm slutar betala för barnmorskor som assisterar vid hemförlossningar. Men de blågröna politikerna hoppas att de ska kunna ingå i vårdvalet i stället.

  • Publicerad 05:00, 28 apr 2019

Hemförlossningar kommer inte längre att bekostas av Region Stockholm (landstinget).

Enligt ett förslag som hälso- och sjukvårdsnämnden får på sitt bord i maj upphör ersättningen i augusti i år. De som redan fått sin ansökan om hemförlossning beviljad berörs dock inte av beslutet.

Populärt föda hemma

Landstinget har betalat för de barnmorskor som bistår vid planerade hemförlossningar sedan 2002.

Antalet hemförlossningar har sedan dess ökat år för år, och var 2018 uppe i 87 ansökningar, och det finns ett tiotal barnmorskor som kan anlitas.

Nu har verksamheten utretts, och man har kommit fram till att hemförlossningar inte platsar inom den landstingsdrivna vården.

Den nya hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och regionens riktlinjer för patientsäkerhet och medicinskt ansvar gör det ohållbart, enligt utredningen.

Inte dyrare

Det handlar dock inte om pengar. En hemförlossning kostar cirka 22 000 kronor, och det är också vad en normal sjukhusförlossning kostar.

Det handlar både om juridiken och patientsäkerheten

Anna Starbrink

Det handlar heller inte om extrema risker, då det bara är friska omföderskor med normala graviditeter som har beviljats hemförlossningar.

– Det handlar både om juridiken och patientsäkerheten. Och det är för stor volym för att vi ska kunna göra direktupphandlingar, säger Anna Starbrink (L) hälso- och sjukvårdsregionråd.

Samma standard

Hemförlossningar måste upprätthålla samma standard som övrig sjukvård om de ska erbjudas inom det ordinarie vårdutbudet, enligt utredningen.

Att skapa en fristående verksamhet för hemförlossningar, vilket var en av utgångspunkterna, skulle däremot bli dyrt.

Från politiskt håll vill man dock inte stänga dörren helt än.

Den blågröna majoriteten i hälso- och sjukvårdsnämnden vill nu att den möjligheten utreds. Hemförlossningar skulle i så fall vara ett tilläggsuppdrag som vissa förlossningskliniker kan erbjuda inom vårdvalet.

Enligt Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd, öppnar det för att de som vill ha hemförlossning kan få det även i fortsättningen.

– Det är viktigt att människor har ett val, men det är också superviktigt med full patientsäkerhet, säger han.

BB Stockholm intresserade

BB Stockholm är den enda av förlossningsklinikerna som hittills visat intresse för hemförlossningar.

– Det här ska ju studeras närmare, och blir spännande att se vad vi kan ordna för verktyg och hitta en klinik att inleda ett sådant samarbete med, säger Tobias Nässén.

Senast den 20 augusti, när möjligheten till hemförlossning i sin nuvarande form upphör, ska ett förslag om detta presenteras.