Hembarnmorskornas uppdrag ska nu regleras. Foto: Mostphotos

Hemförlossning kan bli egen vårdform

Sedan landstinget börjat stå för kostnaderna vid hemförlossningar har antalet ökat. Nu kan hembarnmorskorna komma att ingå i vårdvalet, bli en del av någon förlossningsklinik eller upphandlas av landstinget.

  • Publicerad 17:21, 24 maj 2018

2002 började Stockholms läns landsting betala för de barnmorskor som bistår vid planerade hemförlossningar. Det finns i dagsläget 22 godkända hembarnmorskor.

För att bli godkänd krävs det bland annat bevis om yrkeslegitimation från Socialstyrelsen, F-skattsedel, samt patient- och ansvarsförsäkring som gäller för hemförlossningar.

Men något avtal mellan landstinget och barnmorskorna har inte funnits. Nu ska hälso- och sjukvårdsförvaltning utreda hur ett sådant avtal skulle kunna se ut.

– Vår bedömning är att vid en fortsatt finansiering så behöver vi välja och besluta om lämplig avtalsform. Därför har jag beslutat om den här utredningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin.

Antalet hemförlossningar ökar

Syftet är att säkerställa uppdrag, kvalitet, juridisk följsamhet och uppföljning av verksamheten:

– Hittills har det handlagts som ett individuellt vårdärende. Nu har antalet ärenden ökat, och vi behöver hitta en vårdform för detta.

Kvinnor som vill föda hemma får ansöka om det, och uppfyller de vissa kriterier, som att vara omförderskor, att de är friska, och att graviditeten är utan komplikationer, kan ansökan beviljas och de kan anlita hembarnmorskor.

2016 inkom 81 ansökningar, och förra året 76 stycken.

Kan ingå i vårdvalet

Hembarnmorskorna kan antingen komma att ingå i vårdvalet, där fri etableringsrätt råder och landstinget ersätter, genom direktavtal med något sjukhus förlossningsklinik, eller så kan landstinget göra en upphandling av hembarnmorskor.

Inför utredningsuppdraget har en kartläggning gjorts av hemförlossningarna. Där framkommer att intresset för att registreras som hembarnmorska är stort och att många förfrågningar kommit in.

Samtidigt har sjukhusens förlossningskliniker svårt med bemanningen, särskilt under somrarna.  ”På sjukhusen ansvarar en barnmorska ofta för mer än en patient medan de landstingsfinansierade hemförlossningarna kräver att det finns två barnmorskor närvarande för varje födande kvinna” skriver förvaltningen.

Landstinget betalar 22 000 kronor per hemförlossning. 2017 landade notan på 1 494 000 kronor. En sjukhusförlossning kostar cirka 20 000 kronor i normalfallet.

Kan det bli så att landstinget slutar betala för hemförlossningar?

– Det finns inga sådana politiska beslut. Det vi gör nu är att försöka hitta en form för fortsatt finansiering, säger Barbro Naroskyin.

Utredningen väntas vara klar efter sommaren, och beslut tas i hälso- och sjukvårdsnämnden till hösten.