Rivs. I vagnverkstaden tillverkades och reparerades förr soptågens vagnar. Enligt Hembygdsföreningen har vagnverkstaden och kontoret förutom historiskt värde även arkitektoniska kvalitéer. De hänvisar till en landskapsanlys utförd av Sweco. Foto: Anders Björklund

Hembygdsföreningen vill bevara fler byggnader i Lövsta

Stockholm Exergi har ansökt om tillståndet för sitt nya kraftvärmeverk i Lövsta – samtidigt pekar hembygdsföreningen ut rivningshotade byggnader som historiskt viktiga. I ett nytt brev till mark- och miljödomstolen vädjar man om att bevara dem.

  • Publicerad 16:50, 11 mar 2021

Viadukten ligger mitt i nya återvinningscentralens område

Sedan tidigare är det känt att Hässelby hembygdsförening vill bevara banvallen och järnvägsviadukten som ligger vid dagens återvinningscentral. Ifrån viadukten tömde soptågens vagnar förr ur sitt Lövsta-avfall.

I ett nytt brev till mark- och miljödomstolen som ska bedöma om det nya kraftvärmeverket får byggas och drivas på platsen tar hembygdsföreningen upp fler byggnader i Lövsta som är värda att bevara. Bland annat vagnverkstaden, kontoret och kajen i småbåtshamnen.

– Generellt sett kan kulturhistoriska och arkitektoniska aspekter ha betydelse när vi avgör mål, säger Katarina Winiarski Dol, rådman på domstolen.

Stadsbyggnadskontoret vill riva byggnaderna

Enligt stadsbyggnadskontoret som jobbar med en ny detaljplan för området är inriktningen att riva samtliga byggnader. Kontoret bedömer att detta skulle ha små negativa konsekvenser för kulturmiljön.

Stadsplaneraren Martin Forsberg berättar att vagnverkstaden och kontoret ligger i vägen för det nya kraftvärmeverket och att viadukten ligger illa till för den nya återvinningscentralen.

"Olämpligt med skyddad byggnad i området"

– Viadukten ligger egentligen mitt i nya återvinningscentralens område. Att ha en skyddad kulturmiljöbyggnad på ett område där man hanterar farliga ämnen och kör med lastbilar är kanske inte heller så lämpligt, säger Martin Forsberg.

Spår. I det gamla kontorets fasad finns spår av äldre fönster. Foto: Anders Björklund

Sophanteringen i Lövsta har byggt hela Hässelby

Putte Vallin som är ledamot i hembygdsföreningen efterlyser vilja från stadens sida och hoppas att i alla fall en del av viadukten sparas.

– Sophanteringen i Lövsta är ju det som byggt hela Hässelby. Innan fanns bara ett och annat torp, säger han.

Vill spara vagnverkstaden

Föreningens ordförande Lars Hannéll vill att man även överväger att spara delar av gamla vagnverkstaden och kontoret.

– Det händer ju ibland att man sparar en fasad eller integrerar gammalt material.

Vagnverkstaden och kontoret måste rivas men Stockholm Exergi tar kulturhistorien i beaktning menar bolagets hållbarhetschef Ulf Wikström:

– Vid en rivning av byggnaderna föreslår vi att en plan för återvinning och återbruk av material tas fram, säger han.

Den gamla kajen som byggdes av stenhuggare från Kyrkhamn ger han förhoppningar om att de ska kunna flytta.

Vill berätta historien

Stockholm Exergi påpekar att historien kring Lövsta överhuvudtaget är värd att berättas för allmänheten då Hässelbys framväxt varit beroende av sophanteringen.

– Vi föreslår därför att ett skyltprogram tas fram för att i bild och text återberätta anläggningens historia, säger Ulf Wikström.

Granskning i höst

Beslut om Lövsta kraftvärmeverk får tillstånd eller inte väntas av mark- och miljödomstolen i höst.

Fram till 26 mars kan olika instanser lämna in underlag.

Samtidigt är en ny detaljplan för området på gång.

Stockholms stad väntas lägga ut ett sitt förslag för detaljplan på granskning i höst. Då har olika parter chans att tycka till en sista gång.

Visa merVisa mindre

Viadukt. Lars Hannéll under järnvägsviadukten som hembygdsföreningen vill att bevaras. Foto: Mikael Andersson/arkiv