Visionsbilden. Så här ska kommunhuset se ut efter renovering och utbyggnad Foto: Sollentuna kommun

Hembygdsföreningen positiv till nya Turebergshuset

Sollentuna Hembygdsförening ser överlag positivt på förslaget till detaljplan för Turebergshuset, men kommer även med några kritiska synpunkter. Bland annat gäller det flytten av biblioteket från Aniaraplatsen till kommunhuset vid Turebergs torg.

  • Publicerad 11:15, 12 apr 2021

Detaljplanen för Turebergshusets renovering och utbyggnad har precis varit ute på granskning, och Sollentuna Hembygdsförening tog chansen att komma med synpunkter.

I stort ser hembygdsföreningen positivt på att kommunen rustar Turebergshuset och att huset får behålla sin funktion som samlande punkt för Sollentuna kommun.

Föreningen menar att husets höjd och utformning gör att det upplevs som en naturlig centrumpunkt för kommunen, även om den näraliggande ”Färgskrapan” är ”en besvärande faktor” då den ”i viss mån förtar det intrycket”.

Särskilda krav

Turebergshuset ingår i kommunens kulturmiljöprogram, vilket ställer särskilda krav på utformningen efter ombyggnaden. Därför är det angeläget att byggnadens exteriör bibehålls. Den planerade tillbyggnaden mot torget kan enligt hembygdsföreningen ”inte anses förta det intrycket”.

Ska bli grönt och vackert. Det är ambitionen för Turebergs torg. Foto: Sollentuna kommun

Däremot är föreningen alltså kritisk till att huvudbiblioteket ska flyttas från Aniaraplatsen till andra sidan av Sollentuna centrum. Det gör att kulturen centreras till Turebergs torg vilket ger en kulturell utarmning av miljön kring Aniaraplatsen.

Biblioteket flyttas från Aniaraplatsen till Nya Turebergshuset

”Denna effekt av bibliotekets flytt har inte diskuterats i planhandlingarna eller på annat sätt offentligt” förklarar hembygdsföreningen som slår fast att man helst vill att biblioteket ligger kvar.

Vill ha bion kvar

En annan negativ effekt av Turebergshusets ombyggnad är, anser hembygdsföreningen, att Sollentuna har förlorat sin biograf.

Tack och adjö, Sollentuna bio

”Att detta inte kunnat få en lösning är oacceptabelt, medför en kulturell utarmning och minskar kommunens attraktivitet”, skriver föreningen i sin inlaga till samhällsbyggnadsnämnden.

En samordnad biograf- och teaterlokal – gärna med fast teaterensemble – hade varit något Sollentunas kulturliv behövt, menar Sollentuna Hembygdsförening.

Ska vara klart nästa år

Turebergshuset byggdes 1974–1976 efter ritningar av arkitekterna Ulf Snellman och Tore Forsman som nytt kommunhus för Sollentuna kommun.

Huset har omfattande renoveringsbehov. Bland annat måste ventilation, avlopp och hissar bytas ut.

Hösten 2019 beslutade kommunfullmäktige om renovering och i januari 2020 flyttade kommunens politiker och tjänstemän ut ur huset, de flesta till The Factory i Häggvik.

Fastighetsägaren Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB, skrev kontrakt med entreprenören COBAB Sverige AB om bygg- och anläggningsentreprenader och nu är arbetet igång.

Målet är att kommunen ska kunna flytta tillbaka till Turebergshuset under 2022.

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Tvärbanan rycker allt närmare Sollentuna

Nyheter Nya linjen har öppnats Tvärbanan har fått en ny linje, linje 31, som kommer att ha Helenelund som slutdestination.måndag 17/5 18:43

Vårdplatserna fördubblas på Sollentuna sjukhus

Nyheter Nya platser öppnas för geriatrisk öppen- och slutenvård Utbyggnaden av äldresjukvården på Sollentuna sjukhus fortsätter. En fördubbling av antalet platser sker nu i maj och det långsiktiga målet är en femdubbling av den geriatriska vården från starten i...måndag 17/5 10:24

Man dömd till fängelse för spridande av ”hämndporr”

Nyheter La upp film och bilder på sitt ex på porrsida på nätet När kvinnan avslutade relationen laddade mannen upp en film med henne på en porrsida på nätet. Han satte dessutom upp kränkande bilder på henne nära hennes bostad i Sollentuna. Nu har mannen dömts...söndag 16/5 9:10