Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) måste agera, tycker Daniel Helldén (MP). Foto: Mitt i Stockholm/Regeringskansliet

CYKLA MOT ENKELRIKTAT

Vad gäller saken?

Stockholms stad har i flera år försökt hitta ett sätt att låta cyklister färdas i en annan riktning än bilisterna. Under 2016 genomfördes försök i innerstan.

I början av 2019 tog Stockholms stad flera beslut om att cyklister ska undantas enkelriktning. Totalt antogs 357 lokala trafikföreskrifter.

En privatperson överklagade föreskrifterna och både länsstyrelsen och Transportstyrelsen kom fram till samma sak: Att cykla mot enkelriktat är inte tillåtet.

Transportstyrelsens beslut går inte att överklaga men för trafikborgarrådet i Stockholm, Daniel Helldén (MP), är frågan ändå inte över.

Visa merVisa mindre

Helldéns krav på ministern – tillåt cykling mot enkelriktat

Att cykla mot enkelriktat är inte tillåtet. Det menar Transportstyrelsen som ogiltigförklarat Stockholms stads lokala trafikregler. Nu vänder sig trafikborgarrådet Helldén (MP) till ansvarig minister. – Han behöver tydliggöra vad som gäller, säger Helldén.

  • Publicerad 15:32, 10 mar 2020

Det var i februari som Transportstyrelsen upphävde Stockholms stads lokala trafikregler som tillät cyklister att cykla mot enkelriktat. Den mest kärnfulla motiveringen var: Om ett fordon färdas mot enkelriktningen – så är gatan inte längre enkelriktad. Det går alltså inte att göra undantag från enkelriktat, menar myndigheten.

– Den tolkningen tycker jag är orimlig helt enkelt, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarrådet i Stockholms stad.

Helldéns ilska efter myndighetens ändring: ”Bananrepublik”

Nu uppmanar Helldén (MP) regeringen och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att agera eftersom Transportstyrelsens beslut inte går att överklaga.

– Eneroth måste precisera hur reglerna ska tolkas och vara tydlig med att det här går att göra, säger Helldén (MP).

Daniel Helldén påpekar att ministerstyre inte är tillåtet men att ministern ändå kan tydliggöra att regeringen tycker att det är viktigt att förbättra framkomligheten för cyklister.

Ministern har inte svarat

Mitt i Stockholm har sökt infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) men hans stab har inte återkopplat.

Allt om cykel mot enkelriktat: Reglerna, besluten, skyltarna