Trafikborgarrådet Daniel Helldén vill att trafikkontoret tar fram förslag på lämpliga platser för låghastighetszoner. Foto: Mostphotos/Linda Gren

Helldén (MP) vill ha låghastighetszoner i Stockholm

Staden ska testa flera saker för att åka framkomligheten och trafiksäkerheten för framförallt gående, enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP)

  • Publicerad 09:28, 8 okt 2019

Sedan tidigare håller staden på att rulla ut sin nya hastighetsplan där hastigheterna sänks på flera håll till 40 och 30 km/h. Nu vill grönblåa majoriteten att man utreder möjligheterna att gå ännu längre.

Stockholm får helfärgade cykelbanor

I kommande budget för trafiknämnden får tjänstemännen i order att utreda lämpliga platser att införa "låghastighetszoner" där 20 km/h ska vara maxhastighet. Tanken är främst att såna zoner kan vara kring torg och "andra passande platser i staden".

– Det är både för säkerhets- och upplevelseskäl. Kring vissa ställen, som torg, vill vi ha ännu lägre hastighet så det kan upplevas som en plats där inte bilarna dominerar. Som Norrmalmstorg, kanske inte på Hamngatan men på de andra gatorna runt omkring. Då upplevs det som att torget går ut till husen och det blir en lugnare, mer sammanhängade torgyta, säger Daniel Helldén.

Diagonala övergångsställen

Nästa år ska det även göras ett försök med diagonala övergångsställen och så kallat all-grönt. Det innebär att alla gående i korsningen får grönt samtidigt, och kan ta sig över korsningen även diagonalt. Sedan släpps biltrafiken på. Det blir längre väntetid för bilisterna men i gengäld bättre framkomlighet när de sedan får köra eftersom alla gående har passerat enligt trafikborgarrådet.

– Vi vill prova nya sätt att skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för gående. Det här finns i bland annat Japan, USA och Kanada men är något som vi inte provat. Det innebär ju att gående inte behöver vänta två cykler för att ta sig över en korsning, säger Daniel Helldén.

Exakt var detta ska testar är inte spikat men det ska göras vid minst en korsning där det också finns ett trafikflöde.

– Kungsgatan/Sveavägen är till exempel en sådan plats men där går också stombussar som är prioriterade så jag kan inte säga att det blir där. Vi har inte sagt hur många platser eller pekat ut var, det måste analyseras tillsammans med trafikkontoret, säger Daniel Helldén.

Nu ska cyklister få svänga höger vid rött

Sedan tidigare finns redan ett uppdrag åt trafikkontoret att testa allgrönt samt möjlighet att svänga höger vid rött för cyklister. Båda testerna ska starta i år enligt tidigare direktiv men det finns inga bestämda platser för detta ännu.

Satsningar på gående i budgeten

Diagonala övergångsställen med allgrönt

Bredare övergångsställen

Har redan gjorts på flera ställen, som vid Folkungagatan. I budgeten finns driektiv att fortsätta och genomföra liknande breddningar på fler ställen där det kan vara lämpligt.

Utreda låghastighetszoner kring torg och andra platser

Fler sammanhängande gångstråk

Trafikkontoret ska "arbeta för fler sammanhängande gångstråk" som exempelvis stadens tidigare satsningar på att förlänga Drottninggatans gågata och stråket från Telefonplan-Hornstull.

Visa merVisa mindre