VILL FLYGA. Hotellmagnaten Petter Stordalen vill kunna flyga helikopter till sitt hotell vid Brunkebergs torg. Foto: Johann Bernövall (Arkivbild)

Helikopterplatta i City har fått bygglov

Hotellmagnaten Petter Stordalen fortsätter, via sitt hotell vid Brunkebergstorg, planerna på en helikopterplatta i City. Men Stockholm stad visar svalt intresse.

  • Publicerad 14:44, 17 jan 2020

Det är på taket av Hotel At Six vid Brunkebergstorg som den nya helikopterplattan är tänkt att ligga, där fastigheten ägs av AMF Fastigheter. De högtflygande planerna avslöjades redan i slutet av 2017, och nu har de rört på sig.

Miljardär vill bygga helikopterplatta i City

Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad har sedan tidigare gett bygglov för en 20X20 meter stor helikopterplatta, som kallas för Stockholm City Heliport. Men klart för start är det inte.

Ärendet ligger nu hos Transportstyrelsen där hotellet ansökt om att få tillstånd för att öppna helikopterflygplats. Enligt ansökan räknar de på 100 flygningar per år, varav de flesta inom klockan 06-22.

Nu har myndigheten frågat Stockholms stad, som när planerna presenterades var negativt inställda genom dåvarande finansborgarrådet Karin Wanngård (S), vad de tycker.

Ärendet var uppe på senaste mötet i kommunstyrelsen och fick svalt mottagande. Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) skriver i stadens svar att det kan finnas positiva aspekter med en helikopterflygplats i City. Men samtidigt skriver han också att riskerna är svårbedöma och att negativa aspekter som buller och säkerhet riskerar att göra "nyttan liten i förhållande till den ökade samhällsrisken". Socialdemokraterna och Vänsterpartiet säger nej i sitt särskilda uttalande.

Nu är det upp till transportstyrelsen att besluta i ärendet.