Nya förslag. Elisby fastigheter som tog över Salem centrum under hösten har visat större intresse för att vara med i utvecklingen av centrumet än vad den tidigare ägaren gjorde. Nu har de presenterat sitt förslag som innebär att centrumet kan utvecklas från dagens 5000 kvadratmeter till 8000 kvadratmeter. Foto: Sara Ringström

Hela Salem centrum kan flyttas för att ge plats åt 600 nya bostäder

Riv Salem centrum, bygg ett kulturhus och ett nytt köpcentrum. Det är några av förslagen från de exploatörer och centrumägare som Salems kommun vill ha med och utveckla Salem centrum. Under hösten har politiker och tjänstemän tagit fram två alternativ. I dag berättar de om planerna.

  • Publicerad 21:04, 5 dec 2016

– Det här är det största projektet sedan Salemstaden byggdes, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande

Salems kommun fått in 17 förslag från exploatörer som vill utveckla Salem centrum med 400-600 bostäder. Under hösten har kommunen valt vilka den vill gå vidare med. Nästa vecka föreslås kommunstyrelsen besluta att kommunen erbjuder Bovieran, Concent, HSB och SMÅA att fortsätta utvecklingsarbetet i Salem centrum.

Kommunstyrelsen föreslås också ge exploatören Junior Living, som bygger snabba och billiga ungdomsbostäder, en möjlighet att bygga bostäder någonstans i centrala Salem.

Enligt den ursprungliga planen skulle köpcentrumet vara kvar på samma plats som i dag. Men när centrumet under hösten fick en ny ägare utvecklades ett nytt alternativ. Den nya ägaren Elisby fastigheter föreslår att centrumet flyttar till marken nedanför centrumparkeringen, där bollplanerna ligger i dag.

– Risken med att bygga om i centrum är ju att kunderna försvinner under byggtiden och sedan inte kommer tillbaka. Vad händer om vi flyttar hela centrumet? Då får vi ett större, nytt centrum, och möjlighet att bygga betydligt fler bostäder, säger stadsutvecklare Alarik von Hofsten, kommunens konsult.

I ett större centrum skulle det finnas möjlighet för butiker som Kappahl, Dressman och Clas Ohlson, menar han.

Politikerna har valt att inte ta ställning i frågan om de olika alternativen förrän medborgardialogen genomförts i januari 2017.

Tidsplan

Medborgardialogen börjar 5 januari 2017.

12 januari hålls ett informationsmöte.

Byggstart är planerad till vintern 2018.

Visa merVisa mindre

Två steg. De kryssade området är först ut i utvecklingen av Salems centrum. Det streckade området, som bland annat innefattar Säby sim- och sporthall, kommer utvecklas i ett senare skede. "Men vi ska pröva att få med de i förhandlingarna kring de här projektet också", säger Lennart Kalderén (M) kommunstyrelsens ordförande. Foto: Salems kommun

Centrumägaren. Elisby fastigheters förslag består av ett centrum med flera hus som byggs samman med inglasade gångbroar. "Många menar att ett bra centrum är ett man kan gå runt i. Där man inte går in i ena änden och ut i den andra", säger stadsutvecklare Alarik von Hofsten. Modellen är gjord av arkitektbyrån Kjellander/Sjöberg/Tomorrow. Foto: Sara Ringström

Här är exploatörernas förslag

Stadslikt. Salems kommuns målbild av det nya centrumet är att den nya bebyggelsen ska ha en stadslik utformning samtidig som Salems småskalighet bevaras. Här är centrumägaren Elisby fastigheters förslag. Foto: Kjellander/Sjöberg/Tomorrow

Kulturhus. Bovieran föreslår bland annat ett kulturhus och en urban park med utegym, skatepark och boulebana. I förslaget finns även en fest- och gemensamhetslokal med växthus. Foto: Liljewall arkitekter

Pingisbord. Concents förslag har en sport- och aktivitetsprofil med plats för basket, pingis och fotboll. Företaget föreslår att den nuvarande bollplanen blir bilparkering för bostäderna, överdäckad av centrumstråket och bostadsgårdarna. De vill också bygga förskola LSS- eller trygghetsboende i området. Foto: Ettelva arkitekter

Rekreationsstråk. "Vi skapar en ny gångväg som binder ihop bostadsområdena norr om Skyttorpsvägen med sporthallarna, gångvägen under Säbytorgsvägen samt Salems centrum. Denna gångväg får en ny gång- och cykelbro som överbryggar de nivåskillnader som finns mellan Salems centrum och gamla Skyttorpsskolan", skriver Småa och HSB i sitt förslag. Foto: Arkitekter Engstrand och Speek

Ungdomsmoduler. Junior living vill bygga snabba och billiga ungdomslägenheter i moduler. Deras förslag består av 86 små södervända lägenheter med balkong i en byggnad i sex våningar. Foto: Andreas Martin-Löf arkitekter

Dagens placering. Salems kommun har tagit fram två alternativ på var köpcentrumet kan ligga. I februari väntas kommunfullmäktige besluta vilket av de två alternativen, Alfa eller Beta (se nedan), som kommunen ska gå vidare med.

Alfa-förslaget. Alternativet innebär att köpcentrumet blir kvar där det är i dag. Totalt finns då plats för 400 nya bostäder som kan byggas på bollplanerna och på marken den före detta Skyttorpsskolan ligger.

Beta-förslaget. Alternativet innebär att köpcentrumet flyttar till marken där bollplanerna ligger i dag. Totalt finns då plats för 600 nya bostäder, fler parkeringsplatser och ett större köpcentrum.