Det här händer i 127 under året.

Hela listan: Här byggs det i Skärholmen i år!

Vilse i byggdjungeln? Det händer mycket på bostadsfronten i 127-området även i år – nya bostäder, parker och upprustade badplatser. Här är allt du behöver veta.

  • Publicerad 12:32, 16 jan 2018

Klart för inflytt, byggs eller börjar byggas under året:

1. Vårberg centrum: 127:s nyaste lägenheter står alldeles snart inflyttningsklara vid Vårbergs centrum. 79 hyresrätter och en ny förskola kommer snart fyllas med liv.

2. Vårbergstoppen: 164 ungdomsbostäder, 195 bostadsrätter, 36 radhus. I år kommer staden börja förbereda marken för bygget av både bostäder och den nya stadsparken som ska byggas på platsen. Själva bostäderna kommer troligtvis börja byggas förrän 2019.

3. Hemholmen: På parkeringsdäcket vid Fjärdholmsgränd planeras två nya hus på 16 och 5 våningar, med totalt 188 studentlägenheter. Bostadsbolaget Elsa 509 KB planerar även att bygga på nya våningar på de befintliga husen för att skapa 195 nya lägenheter. Bolaget har lämnat in en bygglovsansökan och bygget kan komma igång redan i år.

4. Bredängs allé: På Ängen nedanför tunnelbanan i Bredäng byggs nu 78 nya hyresrätter. Spaden sattes i marken förra året, och bostäderna beräknas stå klara för inflytt i slutet av 2018 eller början av 2019.

Byggstart för nytt hus på Ängen

5. Vita Liljans väg: För några månader sedan togs första spadtaget till 137 nya hyreslägenheter vid Vita Liljans väg i Bredäng. Bygget kommer pågå under hela året och lägenheterna vara klara hösten 2019.

6. Flygplansparken: Redan förra året började den nya Flygplansparken byggas. Det nyrenoverade flygplanet väntas landa under våren och hela parken, med nya lekställningar sittplatser och grillar kommer, om allt går som planerat, invigas på parkernas dag den 25 augusti.

Så blir nya Flygplansparken

7. Sätra torg: På den gamla parkeringsplasten utanför Sätra centrum byggs just nu 100 nya bostadsrätter. Kommer troligtvis vara klara för inflyttning under våren 2019.

8-9: Både Sätrabadet och Mälarhöjdsbadet har redan börjat rustas upp: nya klätterställningar, hammockar och hängmattor ska sättas upp. Sätrabadet har fått en ny grillplats och till sommaren invigs även en klätterflotte vid badet.

10. Bredängs bollplan ska bli en riktig konstgräsplan med läktare, strålkastare och plats för spontanidrott i området kring bollplanen. Målet är att det ska stå färdigt under sensommaren.

Det våras för konstgräs på Bredängs bollplan

11. Sätra gård: Mellan Björksätravägen och Sätraskogens naturreservat planeras 64 nya bostadsrätter i fyra hus. Detaljplanen vann laga kraft i november och bostadsbolaget Bonava planerar byggstart till årsskiftet.

Planeras och chans att tycka till:

1. Skärholmsskrapan: Stockholmshems huvudkontor ska flytta till Skärholmen och hamna i botten av en 18-våningsbyggnad där Skärholmens gymnasium ligger idag. På köpet: 100 nya hyreslägenheter. I år går planerna ut på samråd och du får en chans att tycka till.

18-våningsskrapa med 100 hyresrätter byggs vid Skärholmens centrum

2. Stångholmsbacken: Även planerna på cirka 330 nya bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter vid Stångholmsbacken i Vårberg kommer gå ut på samråd under året.

3. Kråksätra: Norr om Björksätravägen, mellan radhusområdena Örnsätra och Transätra finns idén om 150-250 nya bostäder och ny förskola. I vår går planerna ut på samråd.

4. Vårbergstoppen ska bli en stadspark och under året kommer dialoger med Vårbergsbor hållas och planerna konkretiseras.

5. Parken Vårgården ska rustas upp med en medborgardialog där Vårbergsborna får vara med och bestämma hur slutresultatet ska bli.

6. Även det beryktade konstverket för hela 16 miljoner kronor som Vårberg ska få kommer tas fram under året. Just nu pågår en tävling för svenska och internationella konstnärer och målet är att en vinnare ska presenteras i slutet av sommaren.

Cash från Hagastaden ska bli konst i Vårberg

7–11: Detaljplanerna för de större bostadsprojekten vid Vårbergsvägen, Söderholmen, Skärholmsdalen och Mälaräng och de 85 bostadsrätterna längst Bredängsvägen var alla ute på samråd förra året. Nu ska de jobbas om efter de inkomna synpunkterna och målet är att detaljplaner ska antas under året.

4. Vårfrugillet Foto: OWC Arkitekter

Pausat:

1. Aspholmen: Planerna på runt 140 nya lägenheter, i korsningen Vårbergsvägen-Vårholmsbackarna har stannat av. ”Det fanns en del frågetecken som behövde redas ut och vi har valt att prioritera andra större planer. Men jag skulle kalla projektet vilande, snarare än stoppat”, säger Karin Ahlzén, projektchef.

2. Kyrkobygget i Bredäng: Inte mycket har hänt på platsen sedan marken grävdes upp 2013. Förra året fick kulturföreningen Fratia bygglov för den rumänska stavkyrka de vill bygga på platsen och frågan är om de kommer komma igång med bygget innan bygglovet går ut.

Vilda ockupanter intar gropen i väntan på kyrkbygget i Bredäng

3. Planerna på mellan 700-1200 nya bostäder längs Ålgrytevägen i Bredäng ligger på is, bland annat på grund av den kraftledning som går där. Planer finns på att den ska grävas ned, men först år 2023.

4. Vårfrugillet: Detaljplanen för de tre höga punkthusen på 9, 13 och 16 våningar med 120 bostadsrätter på gränsen till Sätraskogens naturreservat skulle klubbas i stadsbyggnadsnämnden i slutet av förra året, men bordlades. Hur det blir återstår att se när planen tas upp igen i år.

Skönhetsrådet: ”Bredäng behöver inte högre hus”

Karin Ahlzén är projektchef för Fokus Skärholmen. Foto: Stockholm stad

Fyra frågor till Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen

Hallå där ... Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen! Hyr dyra kommer de nya bostäderna bli? Kommer någon ha råd att bo i dem?

– Vi är angelägna om att prisnivån blir rimlig. Det var bland annat ett av kraven i de markanvisningar vi gjorde i höstas, där flera aktörer utlovat att de, med hjälp av det statliga investeringsstödet, ska erbjuda bostäder med lägre priser än övrig nyproduktion. Sen är ju nyproducerat alltid dyrare.

Det byggs och planeras mycket i Stockholm nu. Finns det en risk att lägenheter kommer stå tomma när allt är klart?

– Den risken ser jag som väldigt liten, men en viktig aktivitet under året är att planera vad som är en rimlig takt att pyttsa ut bostäderna och hur mycket nytt som marknaden tål. För det blir kanske inte så bra om vi plötsligt bygger 1000 nya bostäder samtidigt.

Just nu finns tecken på att bostadsrättsmarknaden vacklar – hur påverkas Fokus Skärholmen av det?

– Vi har inte märkt något av det än och jag är inte så orolig för det. Det vi sett är att det svajigaste marknaden är de dyraste bostäderna i innerstaden, men när jag pratar med byggaktörer om till exempel projekt i Fruängen tycks det puttra på som vanligt. Och det finns ju fortfarande ett jättestort behov av nya bostäder, då gäller det att marknaden anpassar produkterna efter behovet och bygger bra bostäder för människor med normal inkomst.

Bostadsrådet från mäklaren: "Var beredd"

Många av bostäderna som diskuteras inom Fokus Skärholmen är fortfarande i planeringsstadiet. När kommer de stå där?

– Vissa, som Vårbergstoppen, kommer ganska snart igång. Sen kommer det puttra på under ganska lång tid framöver, vi planerar det här med en 10-årshorisont, minst.