Hela listan: Här byggs 18500 bostäder längs nya Spårväg syd

Spårväg syd ska få fart på bostadsbyggandet på södra sidan. På sikt kan 40 000 nya bostäder byggas i spårens sträckning. Bara i Huddinge ska 18 500 bostäder byggas till 2035.

  • Publicerad 14:39, 30 mar 2017

En ny tvärbana ska byggas från Flemingsberg till Älvsjö, via bland annat Glömsta, Masmo, Kungens Kurva, Skärholmen, Segeltorp och Fruängen.

Klubbat och klart: Staten satsar på spårväg från Flemingsberg till Älvsjö

För att en spårväg ska vara lönsam behövs fler bostäder. För att det ska bli lönsamt att bygga bostäder behövs en spårväg. För att få staten att gå in med pengar har nu Huddinge kommun lovat att låta bygga 18 500 nya bostäder, bara i Huddinge.

Södra Sidan har här slagit ihop landstingets planer på spårvägens sträckning med kommunens bostadsplaner.

Här är hela listan...

Flemingsberg. Spårväg syd längs med de planerade bostäderna på Hälsovägen. Foto: Total Arkitektur och Urbanism

1. 7000+ bostäder i Flemingsberg

Spårväg syd utgår från Flemingsbergs station, som också ska utvecklas till "Söderorts centralstation".

Flemingsberg: nya centralen?

Här byggs en ny stadskärna med bostäder och handel, i stil med Liljeholmen. Stadskärnan ska knyta ihop stadsdelarna Grantorp och Flemingsberg.

200 nya bostäder i Flemingsbergsdalen

En hållplats planeras i Flemingsbergs C.

Spårvägen fortsätter längs Hälsovägen, med en hållplats vid Flemingsberg C och Huddinge sjukhus.

Längs Hälsovägen ska 800 nya bostäder byggas i slutet av 2017. 

Flemingsberg är redan på väg att växa från förort till stad. Här ska 7000 nya bostäder byggas till 2030. På längre sikt kan 10 000 nya bostäder byggas i Flemingsberg, uppskattar kommunen.

Miljonprogram och världsledande forskning - Så kan Flemingsbergs skilda världar byggas samman

Glömstadalen. På ängarna intill Glömstavägen planeras en ny stadsdel med plats för 6500 nya bostäder. Foto: Sara Ringström

2. 6500 bostäder i Glömstadalen

Spåren viker av från Flemingsberg via Katrinebergsvägen mot den framtida stadsdelen Glömstadalen.

Det som idag är åkrar längs med Glömstavägen ska i framtiden bli en tät stadsdel med 6500 bostäder. Planerna finns med i kommunens översiktsplan. Nu är de två viktiga pusselbitarna på plats för att få till stadsdelen: Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn i tunnel.

Klart för tunnel i Glömsta: Här planeras ny stadsdel med 6500 bostäder

Masmo. Spårvägens hållplats ska ansluta till torget i Masmo, intill tunnelbanan. Foto: Akrivbild: Jonas Grönvik

3. 800 bostäder i Vårby/Masmo

Spåren fortsätter till Masmo med en hållplats i anslutning till tunnelbanan.

Vårby och Masmo kan förtätas med 800 bostäder, uppskattar kommunen.

NCC bygger 125 bostadsrätter i Masmo

Kungens kurva. Här kan en ny stadsdel med 4200 bostäder byggas. Foto: illustration: ÅWL Arkitekter

4. 4200 bostäder i Kungens Kurva

Från Masmo utreds alternativ i tunnel under berget eller längs med berget mot Kungens kurva.

Mitt i Kungens kurva ligger en stor skog. Man tänker inte på den när man är där och handlar. Men kolla på en googlekarta får ni se: mellan Citygross och de gamla LM Ericsson-husen. Här planeras nu för en helt ny stadsdel med plats för 4200 bostäder. 

Klart idag: Avtal om 4200 bostäder i Kungens kurva

I utkanten planeras ett litet torg med en hållplats till spårvägen. På andra gatan ska Ikea också bygga ett nytt gigantiskt varuhus - större än Mall of Scandinavia.

Ikea vill betala för ny spårväg i Kungens kurva

Ikea. Möbeljätten är överens med kommunen att pitcha in 22 miljoner kronor till en hållplats utanför den nya varuhuset.

5. 1000 bostäder i Skärholmen

Spåren fortsätter från Kungens kurva över E4/E20 på en bro till Skärholmsvägen.

Stockholm stad ser en potential att omvandla Skärholmsvägen mellan Skäris och Sätra till en stadsgata med bostäder och butiker i bottenplan. Ungefär 1000 bostäder kan rymmas här, enligt stadens nya översiktsplan som precis varit ute på samråd.

Segeltorp C. Ett helt nytt centrum växa fram i Segeltorps industriområde istället. Foto: Arkivfoto

6. 2000 bostäder i Segeltorp

Spåren går på bro över motorvägen vid Sätra till Segeltorps industriområde.

Här vill flera av fastighetsägarna omvandla industriområdet till ett bostadsområde med plats för 2000 nya bostäder. I sin tur skulle det ge underlag för butiker och restauranger. I framtiden är det mycket möjligt att det vi kallar för Segeltorps centrum ligger här.

Dronjak (M): "Kungens kurva kan bli ett av Sveriges största bostadsprojekt"

Den framtida stadsdelen Kabelverket, från Älvsjövägen. Foto: AIX Arkitekter

7. 600 bostäder i Älvsjö

Från Segeltorp till Fruängens T-bana och Mickelbergsvägen, vidare på Älvsjövägen med ändhållplats vid Älvsjö station.

Framtidens Älvsjö går nu in i nästa fas och planerna för den sista delen av Kabelverket har nått allmänhetens ljus. Stockholm stad vill göra plats för över 600 bostäder och dessutom står flera parker och grönområden på agendan.

SE BILDERNA: Så blir nya bostadsområdet i Älvsjö – fabriksbyggnader bevaras

Den blåa linjen visar spårvägens streckning. Det gula fältet nya bostäder.

Spårväg syd

Spårvägen börjar byggas 2024. Bostäderna ska stå färdiga senast 2035, enligt avtalet med staten.

Inom Spårväg syds influensområde bedöms på sikt cirka 40 000 nya bostäder byggas totalt, enligt Huddinge kommuns egna beräkningar.

Huddinge bedömer att 11 000 nya bostäder är direkt beroende av utbyggnaden av Spårväg syd. I Stockholm stad bedöms tillkommande bostäder längs Spårväg syd till cirka 15 000 till 20 000.

 

 

Visa merVisa mindre

Karta: Huddinge kommun