Hejdå discoklubbar, hej helt ny stadsdel!

500 lägenheter, nya kontor och förskolor. Så ska Bolidentriangeln förvandlas till en ny stadsdel. Området har varit både tarmrenseri och nattklubb.

  • Publicerad 10:36, 1 jul 2015

Området mellan Johanneshovsvägen, Bolidenvägen och Tvärbanan, den så kallade Bolidentriangeln, har under många år använts som företagsområde, med kontor och lättare industri. Det byggdes för runt hundra år sedan som en del av Slakthusområdet.

– Det var tarmrenseri inom korvindustrin och tillhörde Slakthusområdet, säger Niklas Zetterberg, arkitekt på stadsbyggnadskontoret.

På senare år har några av lokalerna även inhyst obskyra discoklubbar vid några tillfällen. Nu ska området förvandlas till en helt ny stadsdel, med 500 lägenheter, nya förskolor och lokaler för butiker och kontor. Några av de äldre husen, som har ett kulturhistoriskt värde, kommer att bevaras.

– Det finns ett par ganska fina byggnader i området och det vore kul om vi kunde spara dem, och på så vis bevara områdets historia, säger han.

Förskola i gamla husen

De gamla husen som sparas tror han kan vara lämpliga att driva förskola i eller ha kontor eller samlingslokaler.

Det nya bostadsområdet kommer att kopplas ihop med Lindeparken på något vis, med en gångväg över eller under Tvärbanan.

– Vi behöver titta på olika lösningar här, det är inte klart än, men vi tror att det kommer att finnas ett behov att ta sig på ett enkelt sätt mellan Linde och det nya området, säger Niklas Zetterberg.

Lindeparken är idag klassad som mark som får bebyggas, trots att den används som park sedan lång tid tillbaka. Nu passar staden på att skydda området.

– Nu väver vi in parkområdet i detaljplanearbetet och kallar det park helt enkelt så att det inte kan bebyggas.

En av utmaningarna blir att koppla ihop den nya stadsdelen med områdena runt omkring, via gång- och cykelvägar, enligt Niklas Zetterberg.

3 000 nya bostäder

Bolidentriangeln är en del av Årstastråkets etapp tre. Hela området delas upp i tre till fyra detaljplaner, där Bolidentriangeln är först ut. Nästa steg är att bygga hus längs Johanneshovsvägen och Bolidenvägen. Hela Årstastråket ska resultera i cirka 3 000 nya bostäder.