HD tar inte upp Albymord

Högsta domstolen kommer inte att ta upp det snart ett år gamla mordfallet då en 27-årig småbarnspappa knivhöggs.

  • Publicerad 16:00, 10 aug 2014

ALBY Högsta domstolen kommer inte att ta upp det snart ett år gamla mordfallet då en 27-årig småbarnspappa knivhöggs till döds utanför tunnelbanentrén på Albyberget. Den morddömde och hans advokat ifrågasatte bland annat nyckelvittnets trovärdighet i sin överklagan till Högsta domstolen (HD).

HD svarade i slutet av juli att de tar upp ett mål om avgörandet kan vara viktig vägledning för rättstillämpningen i Sverige, eller i undantagsfall då det finns ”synnerliga skäl” för en prövning. HD menar att så inte är fallet nu.

Svea hovrätt dömde mannen till 10 års fängelse.