Kostar. Hbtq-certfieringen har kostat kommunen hundratusentals kronor. Foto: Wikimedia Commons

Hbtq-certifiering kostar hundratusentals kronor

Flera verksamheter i Enköping är Hbtq-certifierade. Det innebär kunskap om homo-, bi-, trans- och queer­personer. Denna certifiering har kostat kommunen mer än 540 000 kronor.

  • Publicerad 12:49, 5 sep 2018

Det är en självklarhet att vi inte ska diskriminera någon

Hbtq-certifiering är en utbildning som anordnas av den ideella föreningen RFSL och ska ge ökad kunskap om homo-, bi-, trans- och queerpersoner.

Att genomföra en hbtq-certifiering är, enligt RFSL, ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande.

Tanken är att en mer välkomnande attityd till kunder, klienter och medarbetare ska skapa förtroende och ge en positiv kontakt.

Certifieringen är giltig i tre år och måste sedan göras om på nytt.

Inom Enköpings kommun har elevhälsan på skolorna, samt fritidsgårdarna genomgått hbtq-certifiering.

Ena-Håbotidningen har frågat kommunen hur mycket certifieringen har kostat och fick då handlingar från år 2015 och framåt, som visar att den sammanlagda kostnaden är 546 500 kronor, exklusive moms. För ändamålet har kommunen dock fått ett bidrag från Socialstyrelsen på 90 000 kronor.

Helena Proos (S), kommunstyrelsens ordförande, vill inte lägga sig i hur de olika verksamheterna har använt sina pengar. Däremot tycker hon generellt att hbtq-certifiering är en god idé.

– Det är en självklarhet att vi inte ska diskriminera någon. Vi måste hela tiden spegla vårt förhållningssätt och tänka efter, säger hon.

Hbtq-certifieringen har genomförts efter initiativ från Vänsterpartiet och ett medborgarförslag.

Inget parti i kommunfullmäktige har dock protesterat mot hbtq-certifieringen, bortsett från Sverigedemokraterna.

Anders Lindén, ledamot i skolnämnden för Sverigedemokraterna, anser att hbtq-certifieringen kostar för mycket pengar. Anders Lindén vill samtidigt understryka att Sverigedemokraterna inte vill diskriminera homosexuella.

– Alla anställda ska kunna möta alla kunder och respektera alla människor, annars kan man inte ha jobbet, säger han.

Med siktet på att styra

Nyheter Jesper Englundh står överst på Socialdemokraternas valsedlar i Enköping. – Jag tycker att vi har ett bra debattklimat i Enköpingspolitiken, säger han.lördag 13/8 8:09

Gator kartläggs – av Enköpingsborna

Nyheter Samla frukt i App. Enköpings vägnät ska inventeras med hjälp av mobilspel 110 kilometer gång- och cykel­vägar i Enköping har kartlagts – av Enköpingsborna – med hjälp av ett mobil­spel. Nu står kommunens gator på tur.fredag 12/8 13:56