Publiken ville ha en mer traditionell genomgång av förslaget men efter en kort presentation blev det i alla fall att gå runt till olika stationer, enligt tjänstemännens plan. Foto: Stella Papapanagiotou/Arkitema arkitekter

Hätsk stämning på möte om höghuskvarteret i Spånga C

Det äldre gardet slöt upp i Spånga församlingshus där det i torsdags hölls samrådsmöte i form av öppet hus om det planerade kvarteret vid gamla järnaffären i centrum. Missnöjet var stort, både med byggförslaget och upplägget på mötet.

  • Publicerad 16:44, 21 okt 2019

Enligt trafikkontoret ska Spånga fortsätta att vara en bytespunkt

I torsdags kväll var det dags för samrådsmöte om det nya centrumkvarteret som byggbolaget SSM planerar på den lilla parkeringsplatsen intill gamla järnaffären i Spånga centrum.

Spångas nya centrumkvarter ska synas på långt håll

På plats i församlingshuset fanns tjänstemän från flera av stadens förvaltningar som jobbat med projektet, en representant från SSM samt två personer från Arkitema arkitekter, som ligger bakom gestaltningen av kvarteret.

Impopulärt upplägg

Planen var att de skulle sprida ut sig på olika stationer och att mötesdeltagarna skulle gå runt och ställa sina frågor.

Men de flesta besökare ville ha en mer traditionell genomgång och det var mycket upprörda känslor i lokalen redan när mötet startade. Till slut fick arrangörerna rada upp sig på scen för en kort presentation, innan de gick vidare till sina stationer.

Stark kritik

Det nya centrumkvarteret lanseras som ett nytt landmärke för Spånga, eftersom ena hörnan, med sina 15 våningar, blir betydligt högre än resten av bebyggelsen.

De allra flesta på mötet var eniga i sin kritik om att det är för högt. Flera tyckte också att det skulle kunna göras snyggare.

Att parkeringsplatserna närmast stationen försvinner, där Spångabor hämtar och lämnar familj och vänner som kommer med tåget, såg många som ett stort problem.

En annan fråga som flera ville ha svar på var hur Spånga station ska klara av trycket när Spånga växer och tusentals nya grannar flyttar in i centrum och så småningom i Bromstensstaden.

– Enligt trafikkontoret ska Spånga fortsätta att vara en bytespunkt. En bussterminal utreds sedan länge av staden och regionens trafikförvaltning. Enligt stadens översiktsplan kan det eventuellt bli aktuellt med en bussterminal vid Solvalla om det blir så att man bygger en pendeltågsstation där, svarade Monika Rudenska från stadsbyggnadskontoret.

Trots högljudda protester gick mötet sedan vidare i form av olika stationer där deltagarna kunde titta på byggförslaget och ställa frågor enskilt till tjänstemännen.

Stadsplaneraren Yasaman Ghanavi, som arbetar med detaljplanen var efter mötet nöjd, men också självkitisk.

– Vi borde ha varit tydligare med vad vi menar med "öppet hus". Men jag tror faktiskt att många nu fick tillfälle att ställa sina frågor och säga vad de tycker. Om man har presentation och öppen frågestund är det ofta några få som tar över, säger hon.

Vad tycker du om förslaget på det nya centrumkvarteret?

– Det behövs ju bostäder men man måste tänka på helheten: kommunikationer, skolor, förskolor. Sedan tycker jag att det är för högt, och det är dumt att parkeringen försvinner, det behövs en yta där man kan släppa av och hämta upp anhöriga vid pendeltåget, säger Barbro Juhl Gestner, här med maken Bengt Gestner. Foto: Stella Papapanagiotou

– Jag tycker vi har fått bra info här. 15 våningar tycker jag är för högt, bygg hellre i linje med den befintliga bebyggelsen i stället för att "dutta" så här. Färgsättningen gillar jag, den passar ihop med centrum. Men jag tycker att staden gör saker i fel ordning. Först borde man planera för kommunikation, sen bygga nytt, säger Pernilla van der Capellen. Foto: Stella Papapanagiotou

.

– Jag gillar det, nu händer det något i Spånga, det är kul. Jag har bott i Spånga hela livet, det blir bra med ett landmärke, orten behöver bli synlig, säger Peter Forslund.

– De vill bygga så högt! Det blir massor av människor som flyttar in och pendeltåget är redan idag fullt när det kommer till Spånga på väg mot stan. Förutom detta ska de bygga vid Viadukten på andra sidan centrum och så i Bromsten. Det går inte ihop, säger Lil Rysanell.

Ihop. Mellan den gamla byggnaden, där Spånga järn- och färg legat, och det nya huset ska man göra en länkbyggnad som enligt förslaget kan fungera som vinterträdgård eller servering. Det nya kvarteret blir lägst mot Värsta allé, fyra våningar, för att möta den äldre bebyggelsen. Foto: Arkitema arkitekter