Kommunen ser allvarligt på hatkampanjen. Foto: Mostphotos

Hatkampanj mot politiker – hängs ut med hemadress

En hatkampanj pågår just nu mot en politiker i Vallentuna, som hängs ut med sin hemadress på affischer och banderoller i kommunen. En hemsida har också upprättats mot politikern. – Det är allvarligt. Vi ser det som ett försök att tysta en politiker, säger Vallentunas kommunikationschef Henrik Kelfve.

  • Publicerad 11:07, 8 okt 2018

Under helgen har det satts upp affischer och banderoller i kommunen där politikern hålls ansvarig för de incidenter som varit på Nova. Där lämnas också politikerns hemadress ut.Det har också delats ut flygblad som angriper politikern.

En hemsida har också upprättats som använder sig av Vallentunas kommunvapensköld. Den tycks ha skapats i all hast. Endast ett inlägg från idag finns på hemsidan, som handlar om politikern och hens engagemang för flyktingbarn. Där förekommer också en rad sakfel om politikern.

Stöd från andra partier

Under helgen har politiker från andra partier i Vallentuna gått ut i sociala medier och uttalat sitt stöd för politikern och hens försvar för demokratin och dess spelregler.

– Vi ser mycket allvarligt på när man hänger ut en enskild person med hemadress och gör den personen ansvarig för problem i samhället och menar att man ska ställa personen till svars. Hur kan man få någon att ställa upp för politiska uppdrag om man ska behöva utsättas för detta? Vi ser det som ett försök att tysta en politiker som har en annan uppfattning och det går emot alla demokratiska principer, säger Henrik Kelfve, kommunikationschef i Vallentuna kommun.

Genom partiets pressavdelning låter politikern hälsa att hen mår bra och är tacksam för det stöd hen fått ta emot såväl från andra politiker som från privatpersoner.

Möte med polisen

Just nu samlas berörda parter i kommunen, inklusive polisen, till ett möte för att diskutera hur situationen kan hanteras och hur politikern bäst kan skyddas.

– Vi kommer också att ta ner alla affischer och banderoller som sitter uppe på stan. Det är nedskräpning och olagligt.