Sjukast. Bild på Björnbodaskolan, som är en lågstadieenhet inom Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan som har högst personalsjukfrånvaro bland skolorna i Hässelby-Vällingby. Infällda, grundskolechef Teddy Söderberg och Björnbodaskolan/Sörgårdsskolans rektor Tobias Hansson. Foto: Claudio Britos

Hässelby-Vällingbys skolor sjukare än andra i staden

Nio av tolv grundskolor i Hässelby-Vällingby har högre personalsjukfrånvaro än skolornas genomsnitt i staden, visar Mitt i:s kartläggning.

  • Publicerad 16:59, 5 dec 2021

Något tycks vara sjukt med skolorna i Hässelby-Vällingby.

Nio av tolv grundskolor i stadsdelen, eller 75 procent, hade under 2020 högre sjukfrånvaro bland sin personal än grundskolornas genomsnitt i Stockholms stad.

Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan i Vinsta har med sina elva procent högst sjukfrånvaro av alla stadsdelens skolor. Rektorn Tobias Hansson tar emot i kavaj och jeans inne på sitt arbetsrum, bjuder på kaffe. Kollegorna i fikarummet är pratglada och nyfikna. Ute på skolgården är det fullt med barn och personal.

Olika sjuka. På Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan tycks det framförallt vara barnskötarna vid fritidshemmet som är sjuka. "Vi ser över sjukfrånvaron och vilken yrkeskategori som har högst sjukfrånvaro. Men, ja, det är nog procentuellt mer våra barnskötare än våra lärare som varit sjuka. Jag kan inte svara på varför", säger Tobias Hansson. Foto: Claudio Britos

Vid en första anblick är det svårt att förstå att skolan dras med en hög långtidsfrånvaro bland sina anställda. Enligt Tobias Hansson är den inte arbetsrelaterad, även om han menar att man alltid måste jobba med arbetsmiljön.

– Det handlar om sjukdomstillstånd eller personliga omständigheter som inte själva arbetet på skolan påverkat. Även före pandemin hade vi en hög sjukfrånvaro, där både långtidssjukfrånvaron och korttidssjukfrånvaron ingår. Frånvaron och covid-19 har påverkat vår verksamhet, men vi arbetar aktivt för att minska den påverkan, säger han.

Fler sjuka än vikarier

Enligt fackliga företrädare som Mitt i varit i kontakt med tar Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan inte alltid in vikarier, vilket tvingar den friska personalen att slita ont. Vid flera tillfällen har det varit fler medarbetare sjuka än inkallade vikarier.

– Något uttalat vikariestopp har vi inte, men vikarierna känner inte till verksamheten och då kan det ofta vara bättre att lösa problemet internt. Men när pandemin var som värst bokade vi in samma vikarier under längre perioder i förebyggande syfte för att minska arbetsbelastningen hos medarbetarna, säger Tobias Hansson.

Är det inte alltid bra med så mycket personal som möjligt?

– Det viktiga är att personerna känner till eleverna och skolan. Det är inte säkert att vikarier är det bästa vid frånvaro, det menar även våra medarbetare.

Bild på Björnbodaskolan, som är en lågstadieenhet inom Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan i Vinsta. Foto: Claudio Britos

Har ni tuffa ekonomiska ramar?

– Ekonomin måste man alltid vara väldigt vaksam kring. Det är klart att det påverkar ekonomin om man har hög sjukfrånvaro och tar in flera vikarier.

Skolor har drabbats olika

Enligt stadsdelens grundskolechef Teddy Söderberg är det flera av skolorna i Hässelby-Vällingby som sedan en längre tid tillbaka haft relativt höga sjuktal.

– Det går inte att generellt svara på varför. Men pandemin har naturligtvis varit en orsak den senaste tiden, där har skolor drabbats väldigt olika.

Om det sett ut såhär så länge, gör du ingen mer långtgående analys av vad det beror på?

– Det går inte att se några självklara anledningar. Jag tittar till exempel på medarbetarundersökningarna, och skolorna i Hässelby-Vällingby har samma ekonomiska förutsättningar som skolorna i andra stadsdelar så det ska inte vara en anledning, säger Teddy Söderberg.

Han säger att viktigast för honom är att jobba tillsammans med rektorerna för att analysera anledningarna till frånvaron.

– Vi behöver hitta kloka insatser både på enskilda skolor och i området.

Går sjukfrånvaron ut över eleverna?

– Mycket hanteras med vikarielösningar internt på skolorna, och en del med externa vikarier. Väldigt lite undervisning har ställts in eller flyttats fram. Men självklart påverkar sjukfrånvaron våra verksamheter, säger Teddy Söderberg.

Sjuka än snittet. Teddy Söderberg är grundskolechef i Hässelby och Vällingby. Han betonar att väldigt lite verksamhet för elever ställts in eller flyttats fram på grund av sjukfrånvaron. "Men självklart påverkar sjukfrånvaron våra verksamheter", säger han. Foto: Liza Simonsson/Lizafoto

Så ser det ut kring sjukfrånvaron i skolorna

Grundskolans totala personalsjukfrånvaro i Stockholms stad låg på 7,9 % under 2020.

Här är sjukfrånvaron bland personalen på Hässelby-Vällingbys skolor under 2020:

Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan: 11,03 %

Backluraskolan: 10,25 %

Loviselundsskolan: 10,16 %

Smedhagsskolan: 10,04 %

Trollbodaskolan: 9,92 %

Hässelbygårdsskolan:  9,27 %

Vällingbyskolan: 8,61 %

Vinsta grundskola: 8,53 %

Grimstaskolan: 8,38 %

Hässelby Villastads skola: 7,35 %

Maltesholmsskolan: 6,96 %

Nälstaskolan: 6,69 %

Källa: Utbildningsförvaltningen/Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Hög sjukfrånvaro. Björnbodaskolan/Sörgårdsskolans rektor Tobias Hansson berättar att man analyserar och följer upp sjukfrånvaron noga. "Jag tror den kommer att minska. Vi arbetar även med korttidsfrånvaron, att följa upp medarbetare som varit sjukskrivna och kommer tillbaka." Foto: Claudio Britos