Hässelby torg rustas upp för 29 miljoner

Öppen droghandel, alkoholmissbruk och allmän otrygghet. Allt färre Hässelbybor vill vistas på sitt torg. Nu hoppas staden att en upprustning av torget ska få bort problemen.

  • Publicerad 05:00, 17 sep 2020

I augusti förra året hittade en sexårig pojke hasch nära torget i Hässelby gård.

– Som förälder blir man orolig, sa mamman till Mitt i efter sonens upptäckt.

Den öppna narkotikaförsäljningen på torget har länge gjort att allt färre Hässelbybor vistas på platsen, menar stadsdelsförvaltningen, och i våras påbörjades därför trafikkontorets arbete med att göra torget tryggare och grönare.

Nu håller även planerna för etapp två i projektet, som påbörjas nästa vår, att spikas. Den 24 september tas ärendet upp i trafiknämnden.

Pollare ska hindra bilar

Hässelby gårds torg. Foto: Åsa Sommarström.

Den första etappen omfattar entréerna och de delar av torget som ligger mot Loviselundsvägen. Arbetet pågår fram till 1 november i år och innefattar nya bänkar, cykelställ under tak och papperskorgar, nya plattor i granit och betong på torget framför t-baneentrén och förbättrad belysning för att öka tryggheten. Dessutom ska olovlig biltrafik in till torget stängas av genom fysiska hinder i form av pollare.

Etapp två omfattar entréerna mot parkrummen och mot Astrakangatan och innebär en upprustning av själva torget. I handlingarna finns även planer på att renovera tunneln under Maltesholmsvägen, bland annat genom att tvätta och byta ut trasigt kakel och förbättra belysningen.

Summan för arbetet med etapp två, som ska vara klar vintern 2022, beräknas till 29 miljoner kronor.