Järfälla kvinnojours ordförande Heidi Knorn oroar sig för ekonomin efter att föreningen har tvingats dra ner på en tjänst i verksamheten. Järfälla kvinnojour höll förra året 463 stödsamtal för kvinnor under 2017. De allra flesta som ringer är kvinnor boende i Järfälla. Under året bodde 18 kvinnor och 19 barn på kvinnojourens skyddande boende. I snitt bodde varje kvinna 35 dygn där. Foto: Stella Papapanagiotou/Mostphotos

Hårdare krav pressar kvinnojouren i Järfälla

Högre kvalitetskrav sätter press på landets kvinnojourer. Järfälla kvinnojour har tvingats dra ner på personal för att ha råd med anpassningarna – samtidigt som verksamhetsstödet har legat stilla på samma nivå i flera år.

  • Publicerad 15:22, 20 apr 2018

Kvaliteten på skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och deras barn ska höjas. I en statlig utredning som presenterades i januari finns flera förslag på hur det ska gå till. Bland annat ska skyddade boenden bli tillståndspliktiga och rättigheterna för barn som bor i skyddade boenden ska stärkas.

Det kommer bland annat innebära att lokalerna ska vara anpassade efter barnens behov. För att nå upp till kraven byggde Järfälla kvinnojour redan under förra året om sina boenden så att de nu är anpassade efter barn i olika åldrar. Resultatet är bra, men det kostade en hel del pengar, enligt Heidi Knorn, ordförande i Järfälla kvinnojour.

– Vi ser positivt på förslagen i utredningen. Men vår ekonomiska sitiuation är desperat. Vi var nyligen tvungna att minska på en tjänst för att vi helt enkelt inte får ihop det, säger hon.

Många jobbar ideellt

Kvinnojouren är en ideell förening som idag har fyra heltidsanställda. Dessutom arbetar 11 kvinnor ideellt. Uppdraget är dels att driva det skyddade boendet, dels att stötta våldsutsatta kvinnor i Järfälla som inte är placerade i det skyddade boendet.

– Eftersom vi måste hålla låg profil av säkerhetsskäl så upplever vi att folk, och då även kommunens politiker, inte har så bra koll på vad vi faktiskt gör med den budget vi har, säger Heidi Knorn.

Föreningen hade i år sökt 1,2 miljoner för sin verksamhet från Järfälla kommun men beviljades 700 000 kronor, vilket är den summa kvinnojouren fått nu i fem år (se faktaruta).

Bengt Harju (S), ordförande i socialnämnden i Järfälla, säger att han är väl medveten om läget.

– Deras arbete är otroligt viktigt och vi behöver bli bättre på dialog från vårt håll. Vi tycker att den öppna verksamheten, som är den vi som kommun kan stödja, behöver förstärkas och tittar på hur vi kan göra det inför 2019, säger Bengt Harju.

Ett sätt, menar han, skulle kunna vara att kvinnojouren får ett bredare uppdrag, till exempel att jobba med hedersproblematik.

– Mer preventivt arbete, och att jobba med unga tjejer via ungdomsmottagningen. Det kan vara ett sätt att öka anslagen, men vi måste ta ett samlat grepp, säger han.

Tidskrävande att söka pengar

När det gäller arbetet med skyddande boenden säger Bengt Harju att Järfälla och andra Stockholmskommuner har börjat diskutera hur man kan samarbeta mer, både kring verksamheten och finanseringen.

Han påpekar även att det i regeringens budget, som presenterades i veckan, avsätts 50 miljoner till landets kvinnojourer. Men de pengarna gör inte att Heidi Knorn andas ut.

– Hittills har alla liknande satsningar varit pengar som man får söka till specifika projekt. Det tar otroligt mycket tid att ansöka och återrapportera och vi kan inte hålla på och uppfinna aktiviteter för att få stöd. Vi behöver arbeta med vår ordinarie verksamhet, säger hon.

Oförändrat stöd

Verksamhetsstödet från Järfälla kommun har legat på ungefär samma nivå sedan 2010. Pengarna går främst till den öppna verksamheten, cirka 160 000 kronor är hyresbidrag för en skyddslägenhet. Kvinnojouren finansieras även av andra bidrag, bland annat från Socialstyrelsen, 2017 var det 940 000 kronor. Den största kostnaden är personalkostnader.

2014-2018: 700 000
2013: 600 000
2012: 679 000
2011: 621 000
2010: 691 000

Visa merVisa mindre

Kontakta Järfälla kvinnojour

Identifierar du dig som kvinna och behöver stöd eller hjälp? Kontakta Järfälla kvinnojour på 08-580 269 00, kontakt@jarfallakvinnojour.se.

Kvinnofridslinjen, dygnet runt: 020-50 50 50