Moderatorn Stefan Modig och handläggaren Martina Norrman fick finna sig i att avbrytas av engagerade privatpersoner. Foto: Alexander Kuronen

Hårda ord på möte om utbyggt Abba-museum

Det var idel hårda ord som utbyttes när planerna på ett utökat Abba-museum debatterades på ett öppet möte på Tekniska nämndhuset på onsdagen.

  • Publicerad 20:50, 16 jan 2019

– Chockad att ni ens kommer på tanken!

– Utveckla verkar vara synonymt med att riva!

Nä, planerna på att invändigt riva 1800-talsrestaurangen Linden för att kunna bygga ut Abba-museet på Djurgården har inte fallit alla i smaken. Ett trettiotal människor hade sökt sig till mötet och de tvekade inte att göra sina röster hörda. Särskilt inte en äldre herre i grön scarf som valde att formulera sin besvikelse med en hypotetisk fråga:

– Skulle svenska kyrkan få riva Storkyrkan och bygga ett McDonald’s på platsen, om det skulle innebära mer pengar för dem?

– Det finns en glidande skala, svarade den tålmodige moderatorn Stefan Modig.

Moderatorn behöll lugnet

Martina Norrman, handläggare på stadsbyggnadskontoret, behöll dock sinnesron trots den emellanåt hårda tonen.

– Det är det som är hela syftet med samrådsmöten, och det är ändå kul att folk är engagerade. Att det finns en debatt om stadsbyggnad tycker jag är fantastiskt, sa hon.

Kan uppmärksammade projekt som Nobelcentret och Applebutiken i Kungsträdgården ha påverkat opinionen även i det här ärendet?

– Ja, det tror jag. Allmänheten har märkt att det går att väcka intresse och mobilisera sig. Särskilt när det gäller Nobelcentret och Applebutiken som ju i slutändan inte gick igenom, säger Martina Norrman.

Åhörarna jublade

På mötet medverkade också två byggnadsantikvarier från konsultbolaget WSP som gjort en konsekvensbeskrivning av planerna. Enligt deras analys finns en risk för påtaglig skada på kulturmiljön och på riksintresset, ett konstaterande som möttes av jubel från åhörarna.

Abba-museet hade ingen representant på plats utan föredrogs av stadsbyggnadskontoret. Fram till den 30 januari kan allmänheten inkomma med synpunkter på förslaget.

Några av åhörarna begrundar en modell av det aktuella området före mötet. Foto: Alxander Kuronen