Plats för fler. Den nya kommunala förskolan skulle rymma 144 till 180 barn till skillnad mot nuvarande förskolan vid Bergfoten som har plats för ett 50-tal. Foto: Mostphotos

Här vill Tyresö kommun bygga en ny förskola

Nästa nya kommunala förskola i Tyresö planeras intill Bergfotens skola. Fram till år 2030 räknar kommunen med att 640 nya förskoleplatser behövs i centrumområdet.

  • Publicerad 17:05, 16 jul 2021

Nu står det klart var Tyresö kommun vill bygga nästa kommunala förskola. Den planeras intill Bergfotens skola på mark där det i dag är gård och parkering.

– Det är i centrumområdet som vi har störst behov av fler platser eftersom det planeras att byggas mest där. Det är inte helt lätt att hitta lämplig mark att bygga på och det här har bedömts som den bästa placeringen. Det är nära centrum, skog och natur och i ett område som saknar annan förskola, säger Ulrika Månsson, skolchef förskola.

Behövs 640 platser

Enligt kommunens prognos väntas centrumområdet få cirka 400 fler förskolebarn fram till år 2030. Dessutom finns det i dag cirka 240 tillfälliga platser i paviljonger och i skollokaler. Det är platser som kommunen på sikt vill fasa ut. Totalt behövs alltså 640 nya platser till 2030.

Privata förskolor väntas stå för en del av behovet liksom den nya kommunala förskolan Vattenhjulet som öppnar i september i Fårdala.

– Men det räcker inte. Vi behöver ligga ett steg före.

Vid Bergfoten finns redan i dag en förskola. Den ligger i delar av skolan. Tanken är att den nybyggda förskolan ska ha plats för 144 till 180 barn, enligt Ulrika Månsson, och rymma också en skolmatsal liksom kök för både förskola och skolan.

Om den nya förskolan byggs skulle kommunen vara nära att nå målet på 640 platser.

Barn behöver evakueras

Kommunen vill bygga en så kallad konceptförskola vid Bergfoten, liknande den nya i Fårdala. Kommande kommunala förskolor är tänkt att byggas utifrån samma koncept. En sådan förskola är till exempel byggd i trä, har flexibla lokaler och är till för barngrupper på maximalt 12 till 15 barn.

Under byggtiden skulle förskolebarnen vid Bergfoten behöva flytta.

– Det skulle vara en byggmiljö på deras gård.

Kommunen bedömer att det finns plats för barnen i centrumområdet.

Byggstart tidigast 2023

De första besluten för en ny förskola vid Bergfoten är fattade. Kommunstyrelsen har till exempel godkänt investeringen.

En ny detaljplan ska tas fram med start i höst. Klubbas den igenom blir byggstart tidigast år 2023, enligt kommunen.

– I sådant fall borde förskolan stå klar 2024, kanske våren 2025.

Det är inte bestämt hur skollokalerna som i sådant fall blir över skulle användas.

Bergfotens skola ligger nära Njupkärrsvägen. Foto: Google Maps

640 nya platser behövs fram till år 2030

Antalet förskolebarn väntas öka med cirka 400 stycken i centrumområdet fram till år 2030, enligt kommunens prognos. Dessutom finns det cirka 240 tillfälliga platser som behöver permanentas.

Totalt behövs därför 640 nya platser i området, räknar kommunen med.

Det nya kommunala förskolan Vattenhjulet på Akvarievägen har plats för 160 barn och öppnar 1 september.

Fristående förskolor – bland annat vid Wättingestråket – väntas stå för cirka 250 platser.

Utöver detta behöver kommunen därför bygga ut för 230 platser, enligt prognosen, varav den nya förskolan vid Bergfoten skulle stå för 144–180 platser.

Paviljonger vid Speldosan stod förra året för det senaste tillskottet av nya platser. Det året lades förskolan Båten vid Tyresö ishall ner.

Källa: Tyresö kommun

Visa merVisa mindre