All privatbilism ska bort från Hamngatan. Trottoarer ska breddas, cyklister ska få ordentligt med plats. "Vi skapar ett mer levande City och minskar bilanvändandet kraftigt", säger Daniel Helldén. Foto: Stockholm Stad

Här vill Stockholm förbjuda bilar i city

Det kan bli bilfritt i stora delar av innerstan. Trafikkontoret föreslår att flera centrala gator bara ska ha cykel- och kollektivtrafik.

  • Publicerad 11:48, 8 maj 2017

gång och cykel som prioriteras högst, bil lägst

Bilarna ska bort från Gustav Adolfs torg, Hamngatan och Kungsgatan. Och Klaratunneln ska stängas av mot Mäster Samuelsgatan.

Det är några av förslagen som Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) presenterade i dag.

– Vi har gått igenom vad som bör göras för att minska biltrafiken i City. Arbetet med att skapa en mer levande Stockholm har välkomnats otroligt av stockholmarna. Det här är ytterligare en steg för att skapa en levande stad, säger Daniel Helldén.

Förslagen ingår i den trafik- och gatumiljöplan som trafikkontoret ligger bakom och som går ut på remiss i dag.

Totalt innehåller förslaget 26 konkreta idéer på vad som bör göras. Bland de som sticker ut mest är följande:

Gustav Adolfs torg: Målet är att göra torget i princip helt bilfritt. Strömgatans bilkörfält minskas kraftigt för att skapa breda gångpassager.

Hamngatan: All privatbilism ska försvinna för att skapa betydligt större ytor för gående. Buss och spårvagn kvar, fast på betydligt mindre yta än idag.

Kungsgatan: Körbanan dras ihop kraftigt. Och även här ska privatbilismen försvinna för att skapa bredare trottoarer och ett mer levande stadsmiljö.

Klaratunneln mot Mäster Samuelsgatan: Uppfarten föreslås stängas av helt. Anses pumpa in trafik i city. Den måste inom kort renoveras, staden vill gärna spara in den kostnaden.

Tegnérgatan: Ytan trycks ihop kraftigt. Mycket bredare gångytor.

– Förslagen för Gustav Adolfs torg, Hamngatan och Kungsgatan är viktiga för att City ska kunna fortsätta att vara stockholmarnas vardagsrum. Från stadens håll är vi tydliga, det är gång och cykel som prioriteras högst, bil lägst, säger Daniel Helldén.

Planen är att biltrafiken ska vara borta från de ovannämnda gatorna år 2030. Det är den privata bilismen som ska förbjudas. Till exempel kommer taxibilar och varutransporter få trafikera gatorna.

Så här föreslås det bli på Kungsgatan. All privatbilism försvinner, cyklister och bussar samsas om körfälten. Trottoarerna breddas rejält. Foto: Stockholm Stad

Pågående och planerade projekt

Klarabergsgatan – Redan nu bilfri

Vasasgatan – Flera körfält ska försvinna

Brunkebergs torg – Snart klart. Blir återigen ett torg att vistas på för stockholmarna.

Drottninggatan – Gågatan ska till sommaren förlängas hela vägen till Odenplan.

Stallgatan – Arbetet med att förbättra cykelframkomligheten påbörjades i veckan.

Visa merVisa mindre

Skissbild över hur Gustav Adolfs torg kan komma att se ut. Torget föreslås bli mer eller mindre helt bilfri. "Vi tar tillbaka torget", säger Daniel Helldén. Foto: Stockholm Stad

Tidplan

Planen går ut på remiss i juni.

Samråd under hösten

"Vi vill att alla stockholmare är med och tycker till. Ser fram emot stockholmarnas diskussioner i de här frågorna", säger Daniel Helldén.

Kostnadsberäkning

Exakt vad det kan komma att kosta att driva igenom de 26 punkterna som föreslås är inte klart. Mellan tummen och pekfingret räknar dock Staden med att lägga ut cirka en miljard kronor på projektet. Den totala kostnaden är högre, men Fastighetsägare på de berörda gatorna med som medfinansiärer.

Visa merVisa mindre