Visionsbild över framtidens energihamn i Värtan sedd från Millesgården på Lidingö. En ny "skyline" av bland annat cementsilos. Foto: Råformat

Här vill staden bygga 100 meter höga silor

När staden flyttar Cementas cementdepå från Lövholmen till energihamnen vid Värtan vill man samtidigt bygga högt. Riktigt högt.

  • Publicerad 14:08, 25 sep 2018

När detaljplanen nu är ute på samråd framkommer att Stockholm Exergi, det delvis kommunalt ägda energibolaget som kommer driva anläggningen, kräver höga byggnader för sin verksamhet.

Planen som ska utveckla energihamnen i Norra Djurgårdsstaden till "modern industrihamn" innebär att den högsta tillåtna byggnadshöjden utökas från dagens 22 meter till 25-35 meter och på två platser till 55-100 meter. På det sättet menar man att en utveckling av Stockholm Exergis verksamhet samt flytten av byggmaterialföretaget Cementas anläggning från Lövholmen möjliggörs.

Beskedet: Här kan Stockholm få ny stadsdel

En annan sak som framkommer i planerna är att man vill utsmycka hamnen med konst. "Konstverk kan med fördel projiceras på siloanläggningen för cement eller på andra höga byggnader" skriver man i detaljplanen.

Samrådet pågår till den sista oktober och ett samrådsmöte hålls den 11 oktober klockan 16:30-19:30 på Folkkulturcentrum i Hjorthagen.