100 hyreslägenheter. Hyresrättsprojektet Firman i Vällingby väntas börja byggas år 2022. Foto: Illustrationer: Lindberg Stenberg arkitekter

Här vill staden bygga 100 hyresrätter i Vällingby

Precis intill tunnelbanedepån i Vällingby vill Svenska bostäder bygga 100 hyresrätter. Under våren är tanken att boende ska få tycka till om planerna.

  • Publicerad 12:18, 4 feb 2021

De nya hyresrätterna planeras vid korsningen Ångermannagatan/Multrågatan, i kvarteret Firman ett par hundra meter från Kfem-huset i Vällingby centrum.

Snart är det dags för bosatta och sakägare i området att komma med synpunkter på samrådsförslaget.

– Under våren planerar vi att informera de närboende om hur vi ligger till. Preliminärt sker samrådet före sommaren, men det kan ändras, säger Josefine Thronell, kommunikatör på Svenska bostäder.

Vällingby kan få 100 nya hyresrätter – här ska de byggas

Även länsstyrelsen, lantmäteriet och andra myndigheter och organisationer som har stort intresse av planerna ska staden samråda med. Marken har delvis använts som parkering tidigare och kan anses trist vid en första anblick, men den ingår i riksintresset för kulturmiljövården i ABC-staden och ligger nära Råckstas kulturmärkta byggnader.

Staden: Kulturmiljön skadas inte

Stadsbyggnadskontoret anser att husen kommer kunna göra området mer sammanhållet och tryggt och kulturmiljön kommer inte ta skada, menar man. Men lindarna längs Multrågatan vill man bevara eftersom de omfattas av biotopskydd.

– Just nu studerar vi på vilket sätt bebyggelsen ska förhålla sig till riksintresset. Det handlar främst om hur bebyggelsen ska anpassas till bebyggelsestrukturen i området, säger stadsplaneraren Elin Eriksson.

Buller ska utredas

Största frågan är bullret och vibrationerna.

2004 nekades Riksbyggen att bygga bostäder på tomten på grund av oljudet från vägarna och tunnelbanespåren. Även tunnelbanedepåns ljus riskerar att störa nyinflyttade. Tunnelbanans vibrationer i kvarteret har mätts på plats under januari månad.

Här kan Vällingby få 100 nya hyresrätter

– Buller från tunnelbanan och vägarna är fortsatt en viktig fråga som kommer utredas under planarbetet. Men sedan 2004 har riktvärden kring buller förändrats genom den nya trafikbullerförordningen som kom 2015, säger Elin Eriksson.

Byggstart tidigast 2023

De 100 hyresrätterna ska fördelas på tre flerbostadshus som blir fyra till fem våningar höga.

Stadens nuvarande tidsplan är att detaljplanen godkänns av stadsbyggnadsnämnden runt årsskiftet. Men byggstarten väntas tidigast kunna ske 2023 och inflyttningen planeras till 2024/2025.