Här vill (S) bygga fyra nya skolor i Solna

Hanneberg, Huvudsta, Hagalund och Bagartorp – där bör det byggas varsin skola, föreslår Socialdemokraterna. – Det här är ett vallöfte från oss, säger Sara Kukka Salam (S), kommunalråd i opposition.

  • Publicerad 10:03, 8 sep 2017

Socialdemokraterna i Solna vill bygga fyra nya skolor i staden fram till 2025. Bagartorp, Huvudsta, Hagalund och Hanneberg är de fyra platser som är lämpliga, menar oppositionsråden Sara Kukka Salam och Arne Öberg (S).

– Det här är ett vallöfte från oss, säger Sara Kukka Salam.

Flera av stadsdelarna där man vill bygga saknar idag en skola.

– Varje stadsdel ska ha en skola, den skapar liv i området och blir en trygg punkt. I de stadsdelar vi pekar ut ökar även befolkningen. Vi blir upprörda när vi ser hur eftersatta Hagalund och Bagartorp är, säger Arne Öberg.

Behövs 2300 nya skolplatser

Enligt stadens befolkningsprognos kommer Solnas befolkning öka med drygt 2300 grundskolebarn till 2025, menar (S), och då behöver man planera för nya skolor redan nu.

– 2300 barn motsvarar lika många elever som idag går på Ulriksdalskolan, Skytteholmsskolan och Råsundaskolan tillsammans. Det är jättebråttom att göra något, säger Sara Kukka Salam.

I Huvudsta tänker man sig att skolan ska ligga där den nu rivna Stenbackaskolan låg, där staden idag har modulbostäder för nyanlända. I Hanneberg vill man bygga en ny skola uppe på höjden. I Bagartorp kan skolan ligga där den snart rivna gamla Bagartorpsskolan ligger. I Hagalund vill man riva gamla Sunnanskolan och göra plats för en ny.

– Vi behöver fyra helt nya moderna skolor som motsvarar dagens krav. Skolor med bra utemiljöer, som är anpassade för modern pedagogik, säger Arne Öberg.

Här vill man bygga fyra nya kommunala skolor