Bebyggelse. Bernt-Olof Gustavsson, vd på Stadsbyggnadsbolaget, som vill bygga i området där stugbyn och campingplatsen finns. Foto: Stefan Källstigen

Här vill markägarna bygga – men Kyrkbybor är skeptiska

Villor, stadsvillor, radhus och ökad tillgänglighet till natur och vatten. Så kan området mellan Täby kyrkby och Vallentunasjön se ut i framtiden. Men många Kyrkbybor är skeptiska till markägarnas planer.

  • Publicerad 11:00, 18 mar 2021

I det 81 hektar stora området, som ägs av Semesterhemmet Nygård och Stadsbyggnadsbolaget, finns i dag ett värdshus, semesterstugor och två campingplatser. I övrigt är det ett skogs- och naturområde, beläget mellan Vallentunasjön och Täby kyrkby.

På 1970-talet blomstrade Semesterhemmet Nygård med 7 000 medlemmar. Nu har stugorna börjar förfalla, medlemmarna är betydligt färre och föreningen har inte resurserna för att utveckla sin verksamhet. Det menar Bernt-Olof Gustavsson, vd för Stadsbyggnadsbolaget, som år 2015 kom i kontakt med föreningen.

– Vi tänkte att vi kan hjälpa dem att både utveckla deras verksamheter men också utnyttja området bättre och frigöra resurser för upprustning och utveckling, säger han.

Planen är att komplettera Nygård med småskalig bebyggelse.

– Vi vill spara så mycket av naturen som det går och inte bygga nere vid vattnet utan främst på anspråkstagen mark.

Men först måste planerna presenteras för och godkännas av kommunen.

Så kan Nygård se ut i framtiden

Projektet är i ett väldigt tidigt skede och ingen detaljplaneprocess har startats.

Härnäst ska enkätsvaren presenteras för kommunpolitiker och tjänstemän.

Delägaren Stadsbyggnadsbolaget har följande idéer om utvecklingen:

Villor, radhus, parhus och stadsvillor med lägenheter i området där stugbyn och campingplatserna finns i dag.

Förbättrade stigar och elljusspår i skogen.

Ny badplats, strandpromenad, parker och utegym.

Värdshuset kan rustas upp, få en bredare verksamhet och fungera som ett klubbhus för Kyrkbyborna.

Källa: Stadsbyggnadsbolaget

Visa merVisa mindre

Kyrkbyborna inkluderas

Stadsbyggnadsbolaget vill inkludera Kyrkbyborna i planerna. Nyligen fick alla över 18 år besvara en enkät. Gemensamt för svaren är enligt bolaget en oro för att den fina naturen kommer att försvinna, samtidigt som det finns en vilja att förbättra platsen.

När Mitt i träffar Bernt-Olof Gustavsson möter vi Annette Dock, som har bott i Täby kyrkby i 30 år och tar sina dagliga promenader längs sjön och genom Skrotskogen. Hon menar att de vaga planerna öppnar upp för egna tolkningar.

– Det är svårt i och med att det inte finns något konkret förslag att ta ställning till, säger Annette Dock, som samtidigt uppskattar att invånarna får tycka till i ett så tidigt skede.

Oro. Anette Dock är en av flera Kyrkbybor som vill bevara naturen. Stadsbyggnadsbolagets vd Bernt-Olof Gustavsson försäkrar att strandkanten förblir obebyggd. Foto: Stefan Källstigen

Anette Dock vill att grönområden bevaras.

– Framför allt de skogar som vi har.

Vill rädda naturen

Anette Dock är inte ensam om att vilja bevara naturen. Det nya initiativet Rädda naturen vid Vallentunasjön protesterar mot bebyggelse i naturområdet.

– Man bosätter sig inte så här långt utanför stan för att promenera bland asfalt och betong, säger initiativtagaren och Kyrkbybon Pernilla Strid.

440 personer har skrivit under initiativets upprop, som kräver att naturen vid Vallentunasjön skyddas.

– Naturen på sjöns östra strand har stor betydelse för biologisk mångfald och det rörliga friluftslivet.

Debatt: Rädda naturen vid Vallentunasjön!

Initiativet anser även att frågorna i Stadsbyggnadsbolagets enkät var ledande.

– De skriver till exempel att "många tycker" att området är otryggt i dag, som om det vore det, och ber om förslag på hur det ska kunna förbättras med ny bebyggelse, säger Pernilla Strid.

Bernt-Olof Gustavsson tror att den starka reaktionen från Kyrkbybor kan bero på att man tror att företaget redan har färdiga planer och tänker hugga ner deras skog. Han vill poängtera att så inte är fallet och att projektet genomförs i dialog med invånarna.

– Enkäten var inget spel för galleriet, säger Bernt-Olof Gustavsson.