Anders Petersson har i åratal engagerat sig i platsen för kyrkbygget. Foto: Märta Lefvert

Här vill Anders skapa en oas i Bredäng

Kyrkbygget i Bredäng verkar ha havererat för gott. Nu jobbar engagerade Bredängsbor för att få inflytande över platsens framtid. – En idé är att skapa en kulturpark för alla åldrar, säger Anders Petersson.

  • Publicerad 11:03, 20 sep 2018

Sprängsten, vattenfyllda hålor, vildvuxet gräs och mängder av byggbråte. Ingen blir glad över att titta in i det inhägnade området vid Ålgrytevägen-Stora Sällskapets väg.

Många Bredängsbor är arga över att platsen fått förfalla ända sedan 2013. Det var då kulturföreningen Fratia, utan att ha bygglovet i ordning, lät gräva upp tomten för att bygga en rumänsk-ortodox kyrka.

– Det här var en plats där barnen brukade leka och spela fotboll och deras föräldrar ligga och sola. Många är jätteledsna över att ha blivit av med den, säger Anders Petersson.

Anders Petersson har engagerat sig i vad som ska hända med platsen i många år.  Foto: Märta Lefvert

Mitt i träffar Anders Petersson, ordförande i föreningen Jakobsbergs gård och i Bredängs utvecklingsråd (BUR), intill byggstängslet. Vi har setts här förut. Det var i februari 2017, då Fratia till sist fått ett bygglov för kyrkan (för församlingshemmet fick man det i juni 2016). En motgång för BUR och den lokala hyresgästföreningen, som överklagat bygget.

I den artikeln förutsåg Anders Petersson att bygget inte skulle bli av. Han fick rätt.

– Stadsbyggnadsnämnden gjorde en tavla som godkände bygglovet. När vi kollade upp Fratia såg vi att de varken hade verksamhetsberättelser eller årsmötesprotokoll och insåg att det skulle bli problem, säger han.

I våras fick Stockholms stad nog. Som Mitt i tidigare har berättat stämde staden då Fratia, för att ha brutit mot exploateringsavtalet och tomträttsavtalet, genom att inte börja bygga i tid. Förhandlingarna i tingsrätten fortsätter nu i höst.

Det här öppnar nya möjligheter, menar Anders Petersson.

– Om staden vinner mot Fratia och får tillbaka tomträtten ska Bredängsborna vara med och påverka vad som ska hända med platsen. Som skattebetalare har vi fått stå för kalaset som turerna med Fratia har kostat. Nu vill vi ha något tillbaka, säger han.

Byggbråte tornar upp sig, men av byggarbetare syns inga spår.  Foto: Märta Lefvert

Hans idé är att kalla Bredängsborna till ett öppet möte i Jakobsbergs gård, där alla ska få komma till tals. Där ska också en arbetsgrupp bildas. Den ska sedan arbeta fram förslag på hur platsen ska användas.

– Det ska vara en brett sammansatt grupp, med representanter för alla åldrar, säger Anders Petersson.

Styrelsen i föreningen Jakobsbergs gård står bakom idén och har också egna tankar om platsens framtid. En idé är ett skapa ett ”Bredängs oas”.

Nu breder sprängsten ut sig men här skulle kunna bli ett ”Bredängs oas”, menar Anders Petersson.   Foto: Märta Lefvert

– Det skulle bli en spännande plats med skulpturer, kafé, fontäner och plats för möten, solbad och lek. Både Bredängsbor och turister från campingen skulle få glädje av den, säger Anders Petersson.

Styrelsen för Jakobsbergs gård avvaktar den rättsliga processen, men vill berätta om sina planer redan nu.

– Staden är säkert sugen på att bygga bostäder, så vi vill vara tidigt ute med att berätta om vad vi vill, säger Anders Petersson.

Mitt i ha sökt Fratia.

Fakta

Fratia kan tvingas betala miljoner

I slutet på 1990-talet tog en arbetsgrupp i Bredäng fram ett förslag om att skapa kolonilotter på tomten i korsningen Ålgrytevägen-Stora Sällskapets väg. Det var en del av ytterstadssatsningen (en satsning för att rusta förorter). Förslaget genomfördes dock aldrig.

2010 fick Fratia tomträtt på området, av Stockholms stad. Först i juni 2016 fick Fratia bygglov för församlingshemmet och i februari 2017 för kyrkan.

Fördröjningen berodde på att Fratia flera gånger behövt revidera och komplettera ofullständiga bygglovsansökningar och att det bygglov man fick för församlingshemmet 2015 överklagades.

Den som fått ett bygglov måste börja bygga inom två år. Bygglovet för församlingshemmet har alltså gått ut.

Staden stämde Fratia våren 2017, för brott mot mot exploateringsavtalet och tomträttsavtalet. Om Fratia förlorar väntar över två miljoner kronor i skadestånd, eller konkurs och utmätning om föreningen inte kan betala.

 

Visa merVisa mindre