Vårbybron binder samman Huddinge med Botkyrka. Den är knappt 25 år gammal men beräknas ända bli för trång – när Förbifart Stockholm är klar. Foto: Åsa Sommarström

Här väntar renoveringar – se listan över länets broar

Flera broar i Stockholms län ska breddas rejält för att klara trafiken. Andra är gamla och måste renoveras eller bytas ut. Här är listan.

  • Publicerad 04:55, 16 mar 2020

Essingeleden

8 km lång motorled, mellan Solna och Västberga. Invigd 1966. Hälften är broar och viadukter.

Essingeleden. Foto: Mostphotos

Brister: Fogarna av stål och gummi leder bort vatten och gör att bron kan röra sig när den krymper och vidgas vid temperaturväxlingar. De slits hårt och byts ut efter hand, sedan tio år tillbaka. Brolagren ger bron något att röra sig på. De bestod från början av stålkulor men byts ut mot lamell när de blivit spröda.

Planerade renoveringar: Pelarna på Gröndalsbron ska förstärkas 2022, under vattenytan. Om tio år ska översta delen av betongen ska bytas ut på Hägerstensviadukten. Man inväntar att Förbifart Stockholm ska bli klar.

Vårbybron

Vårbybron. Foto: Åsa Sommarström

Två parallella broar på E4/E20 över Fittjaviken. Invigd 1996. Bron behöver byggas om eller bytas ut. Orsaken är att trafiken väntas öka när Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn är klara.

Planerad åtgärd: Dagens tre körfält ska öka till minst fem, i varje riktning. Klart 2026.

Södertäljebron

Södertäljebron (motorvägsbron  mitten). Foto: Åsa Sommarström

Två öppningsbara motorvägsbroar över Södertälje kanal från 1965. Kapaciteten är för liten. Lyftspannens stål och maskineri behöver uppdateras.

Planerad åtgärd:  Breddning från två till tre körfält i varje riktning. Planerad start år 2023. Ska vara klart när Förbifart Stockholm öppnas.

Skurubron

Skurubron. Foto: Åsa Sommarström

Två betongbroar från 1915 och 1957 mellan Nacka och Värmdö. De har länge varit en flaskhals på väg 222, med smala körfält och kurvor som ger dålig sikt.

Åtgärd: I december 2019 startade bygget av en ny bro med tre körfält i varje riktning. Klart hösten 2022. En av de gamla broarna byggs om till gång- och cykelväg, den andra till lokalväg. Klart under 2024.

Nya Lidingöbron

Nya Lidingöbron. Foto: Åsa Sommarström

Invigd 1971. Bron förbinder Ropsten med Lidingö (ej att förväxla med Gamla Lidingöbron som just nu byts ut och är till för för cyklister, fotgängare och spårtrafik).

Brister: De slitna brolagren ska bytas ut under 2022. Det ska göras i etapper, nattetid.

Gamla Stäketbron

Gamla Stäketbron. Foto: Åsa Sommarström

Öppningsbar svängbro mellan Järfälla och Upplands-Bro, över Stäketsundet. Byggd 1910. Flyttades från Södertälje kanal till Stäket 1926.

Brister: Stålkonstruktion är angripen av rost och betongen mycket hårt sliten.

Planerad åtgärd: Rivning om fem år. Då ska en ny, öppningsbar bro stå klar intill.

Strax intill finns två parallella motorvägsbroar, invigda 1967. De är i gott skick, efter byte av kantbalkar och andra mindre reparationer.

Trafikplats Glädjen

Trafikplats Glädjen. Foto: Åsa Sommarström

Brorondell över E4 i Upplands Väsby, från 1963. En lastbil har kört på underdelen av bron, som skadats.

Planerad åtgärd: Reparation nattetid, vecka 26–31. Ett körfält stängs då av under bron.

Stocksundsbron

Stocksundsbron. Foto: Åsa Sommarström

Trafikverket har planerat att bygga om Trafikplats Bergshamra och körfälten över Stocksundsbron (invigd 1992), för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Samråd och bullerinventeringar gjordes 2017. 2018 pausades planerna. Orsaken är att investeringen inte fanns med i regeringens nationella plan för transportinfrastrukturen 2018–2029. När finansiering finns återupptas planerna.