Till vänster: Korsningen som den ser ut idag. Till höger: Skiss över en ny korsning där tågen går över en bro, och bilar, cyklister och gående passerar i en tunnel under. Foto: Google/Region Stockholm

Här ska tåg och bilar slippa mötas

Järnvägskorsningen vid Frescati är olycksdrabbad. Nu vill Region Stockholm bygga om den – så att bilar, cyklister och fotgängare slipper korsa spåren.

  • Publicerad 14:30, 7 okt 2020

I höjd med trafikplats Ekhagen, vid Bergianska trädgården, finns en olycksdrabbad plankorsning där Roslagsbanan och Ålkistevägen korsar varandra. Läget är utsatt med flera anslutande vägar i närheten och det blir ofta köer över järnvägen.

– Trots att bilar inte får stanna på järnvägen händer det dessvärre att bilister inte inser att de måste vänta på ena sidan järnvägsspåren tills det är fritt att köra ut från spåren på andra sidan. I värsta fall innebär det att bilar blir stående på spåren när bommarna går ner, skriver Aleksander Krajisnik, presstalesperson på trafikförvaltningen, i ett mejl till Mitt i Östermalm.

Övervakning är sårbart

2014 installerades en hinderdetektor i korsningen. Den kan läsa av om det finns fordon innanför bommarna, och i så fall stoppa tåget automatisk.

Hittills har den fungerat perfekt, och sedan dess har det inte skett några olyckor på platsen.

– Men den kan inte med 100 procent säkerhet upptäcka vägfordon, så vi ser fortfarande att vi behöver stärka upp säkerheten ännu mer på platsen just i och med att läget är så pass utsatt.

De senaste åren har Region Stockholm planerat för en ombyggnad, och efter att 20 olika alternativ studerats har regionen nu tagit fram ett förslag. Det går ut på att den nuvarande korsningen stängs och i stället dras en väg i tunnel under Roslagsbanan, söder om den nuvarande korsningen.

Den nya vägen med tillhörande gång- och cykelväg, dras från Ekhagsmotet söderut över ängen, ner under järnvägen och ut på Gustafsborgsvägen i höjd med den befintliga parkeringen.

Region Stockholm förbättra säkerheten på Roslagsbanan. Foto: Åsa Sommarström

Projektet är inte stort – men känsligt. Förutom enskilda byggnader som kan påverkas av sättningar behöver extra hänsyn tas till både natur- och kulturvärden eftersom området tillhör nationalstadsparken

– Ett konkret exempel är att vi har anlitat en trädsakkunnig och ska försöka förstärka allén som kompensation för en lind som behöver avverkas, skriver Aleksander Krajisnik.

Målet: klart i december 2022

Förslaget är nu ute på samråd, och fram till den 21 oktober 2020 kan man skicka in synpunkter.

I slutet av året ska regionen ansöka om tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen.

Regionen hoppas kunna dra igång byggarbetet i början av 2022 och bli klara i december 2022.