Här ska Stockholms nästa stora väg dras – men pengarna saknas

Nu finns en exakt sträckning utpekad där Tvärförbindelse Södertörn ska dras från Vårby till Haninge. Minst 6 av 20 kilometer av väglinjen ska gå i tunnel. Trafikverket fortsätter nu planeringen, trots att pengarna saknas.

  • Publicerad 10:59, 25 sep 2017

I våras valde Trafikverket korridor. Nu har en exakt väglinje pekats ut för vägen som ska koppla ihop Huddinge, Haninge och Nynäshamn med Förbifart Stockholm.

Av cirka 20 kilometer väg kommer cirka 6 kilometer att gå i tunnel, varav fyra kilometer tunnel under Flemingsbergsskogens naturreservat.

– Vägen går i tunnel under hela Flemingsbergsskogen för att skona miljön i området, säger Alexandra Stassais Söderblom, projektchef på Trafikverket.

Kopplas ihop i Masmo

Tvärförbindelse Södertörn kommer att kopplas samman med E4/E20 och Förbifart Stockholm via en trafikplats i Masmo, söder om trafikplats Lindvreten.

– Här kommer vägen ut ur tunnel genom Masmoberget på broar. En på- och avfart går söderut och en på- och avfart går norrut.

Vägen fortsätter sen i tunnel genom Masmoberget i drygt en kilometer. Det blir också tunnel under Glömstadalen. Ovanför planerar Huddinge kommun för en helt ny stadsdel med plats för 6500 bostäder och spårväg.

Klart för tunnel i Glömsta: Här planeras ny stadsdel med 6500 bostäder

Väglinje. Nu har Trafikverket klubbat väglinjen för Tvärförbindelse Södertörn. Foto: Trafikverket

Knepigt vid Huddingevägen

Vägen fortsätter sedan i tunnel mot Flemingsberg och går upp i ramper för att ansluta till Huddingevägen via en ny cirkulationsplats.

– Just den här delen är lite knepig och är en av de frågor som tagit lite tid att landa i hur vi gör. Marken består av lera, men vi har nu kommit fram till att det går att dra vägen i en kortare tunnel under Huddingevägen och järnvägen, säger Alexandra Stassais Söderblom.

Vägen dyker sedan ner i en fyra kilometer lång tunnel under hela Flemingsbergsskogen, för att sedan fortsätta mot Haninge i ytläge på befintlig väg 259 (Lännavägen) som kommer att breddas.

Trafikkaos på Södertörn - 7 värsta farhågorna om vägen inte byggs

Pengarna saknas

Enligt Trafikverkets senaste kalkyler beräknas vägen kosta drygt 10,3 miljarder kronor. Men när Trafikverket lämnade sitt förslag till regeringen om nationell trafikplan saknades drygt 5,6 miljarder kronor till vägprojektet.

– Att dra i tunnel är oerhört dyrt. I den nya trafikplanen saknas pengar som täcker den kostnadsökningen, sa Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket, när trafikplanen presenterades den 31 augusti.

Planeringen av Tvärförbindelse Södertörn fortsätter som vanligt, trots att Trafikverket valt att inte full finansiera vägen.

– Vi fortsätter och slutför planläggningen som vi påbörjat. Det betyder att vi har ungefär två och ett halvt år att hitta alternativa finansieringslösningar. Vi utesluter inga möjligheter, vi studerar alla alternativ. Vad det skulle innebära är för tidigt att gå in på nu, fortsatte Helena Sundberg.

Läs mer...

Trafikkaos på Södertörn - 7 värsta farhågorna om vägen inte byggs

Beskedet: 5,6 miljarder saknas för Tvärförbindelse Södertörn i tunnel

Förlängningen av Förbifarten: Här byggs Stockholms nya motorväg under skogen

5,6 miljarder kronor saknas

Pengarna till Tvärförbindelse Södertörn räcker inte för att bygga vägen i tunnel som planerat. Det meddelade Trafikverket i slutet av augusti, när förslaget till den nationella planen för utveckling av transportsystemet presenterades.

4,7 miljarder kronor finns öronmärkta i planen. Men vägen kostar cirka 10,3 miljarder kronor att bygga. Det saknas alltså drygt 5,6 miljarder kronor. Nu ska Trafikverket titta på andra finansieringslösningar.

Anledningen är att vägen blivit mycket dyr, då sex kilometer av vägen måste dras i tunnel.

Fyra kilometer tunnel dras under Flemingsbergsskogens naturreservat, som har så höga naturvärden att något annat alternativ än tunnel inte är förenligt med miljölagar.

Att dra väg i tunnel är dyrt: En meter väg ovan jord kostar i genomsnitt 50 000 kronor. En meter i tunnel kostar i genomsnitt 500 000 kronor.

Enligt tidsplanen ska vägen börja byggas 2020 och stå klar 2026, samma år som Förbifart Stockholm. Men nu serTrafikverket över tidsplanen igen. Risken är stor att vägen blir försenad igen.

Trafikverkets förslag till nationell trafikplan ska nu remissbehandlas. Beslut fattas av regeringen under våren 2018.

Visa merVisa mindre

En redan kraftigt försenad väg...

1940-talet. Tvärförbindelsen ligger på ritbordet för första gången.

1998. Trafikverket är klar med en första ansökan för Södertörnsleden, som projektet kallades då.

2002. Genomförandeavtal med staten om Södertörnsleden, med sikte på byggstart 2006. Då planerades en väg i ytläge genom Flemingsbergsskogen.

2013. Huddinge kommun tar fram detaljplaner för Södertörnsleden.

2013. Traktorerna är redo att börja bygga. I sista stund kallar Trafikverket till presskonferens: Hela planeringen ska göras om från scratch. Vägen skulle aldrig klara en rättslig prövning, då en ny miljölag ställer tuffare krav än när planarbetet påbörjades på 90-talet.

2014. Planprocessen görs om från början. Nu föreslås tunnel genom Flemingsbergsskogen.

Mars 2017. Trafikverket beslutar om vägkorridor, och bestämmer att vägen ska dras i tunnel under Flemingsbergsskogen.

2017. Trafikverket meddelar att vägen blir för dyr. Nu finns 4,7 miljarder kronor öronmärkta till vägen, som beräknas kosta 10,3 miljarder.

Visa merVisa mindre