MP:s borgarråd Daniel Helldén och Katarina Luhr vid Drevvikens strand i Sköndal – en av de platser där staden ska satsa mer på ekarna. Foto: Stefan Källstigen

Här ska staden rädda ekar och grodor i söderort

Nya ekar ska planteras – och de gamla ska vårdas. Dessutom får grodorna en egen tunnel under vägen. Nästa vecka väntas politikerna i trafiknämnden klubba igenom besluten som ska öka den biologiska mångfalden och göra Stockholm till en ännu vackrare stad.

  • Publicerad 05:00, 17 sep 2020

Ekar och groddjur är särskilt viktiga för ekosystemen i Stockholm. Därför vill Stockholms stad satsa 20 miljoner kronor på att ge extra omsorg till dessa arter.

På flera platser i söderort och västerort ska staden plantera nya ekar. Samtidigt ska de gamla ekarna tas bättre om hand, till exempel genom att röja sly runt om eftersom de trivs bättre om de får stå luftigt.

Allt enligt ett förslag som väntas bli klubbat i trafiknämnden nästa vecka.

– Ekar är väldigt viktiga för den biologiska mångfalden. På en enda ek kan det leva 1000 olika arter, säger Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

Daniel Helldén och Katarina Luhr vid Perstorpsvägen i Sköndal.

Här får grodorna en egen tunnel

Även grodornas livsmiljöer ska förbättras på ett antal platser i staden. I Riksby och i Grimsta ska staden anlägga dammar och göra det lättare för groddjuren att övervintra.

Och under Perstorpsvägen i Sköndal vill staden bygga en grodtunnel.

– Vägar som är barriärer för människor är barriärer även för grodorna, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Hur kan man veta att grodorna använder tunneln?

– Man har sett att det dödas färre djur på vägarna där det finns olika slags fauna-passager, till exempel tunnlar och broar, säger Katarina Luhr.

Befintlig grodtunnel i Stockholms stad.

Grodornas hälsa avslöjar

Även groddjuren fyller en speciell funktion i ekosystemet. Eftersom de är känsliga arter fungerar de som en indikator på om naturen mår bra, förklarar Katarina Luhr.

– Det är viktigt att värna arter även i stadsmiljöer, inte bara på landsbygden, säger hon.

Satsningarna på ekar och groddjur utgör etapp 3 av satsningen Grönare Stockholm.

Sju platser

Här ska staden satsa extra på ekarna

 

På följande platser i söderort ska sammanhängande bestånd av ekar stärkas, enligt trafikkontorets förslag till beslut.

Det ska göras genom röjning, friställning, plantering och utläggning av död ved, vilket gynnar fauna och flora knuten till ek.

”Genom att ekbeståndet glesas ut, enskilda individer friställs och sly tas bort, får besökare fria siktlinjer och en bättre överblick över området, vilket är trygghetsskapande”, skriver staden i ett tjänsteutlåtande.

 

  • Vårberg – Skärholmen
  • Hagsätraskogen – Rågsveds friområde
  • Rågsveds friområde – Fagersjöskogen
  • Magelungen – Drevviken
  • Larsboda – Sköndal

 

I västerort planerar staden för åtgärder på följande platser:

  • Grimsta naturreservat – Insatser för att förbättra våtmarkssambandet mellan Mälarstranden och Kyrksjön, bland annat genom anläggande av dammar.
  • Riksby – Förstärkning av ek-biotoper, friställning och plantering. Övervintringslokaler för groddjur.
Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre